Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 26. JANUAR 2015 Information in english


Meld deg inn! Nyhende Nynorsk verksemd Mållaget meiner Odda-modellen Kommunereforma Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Nynorsk i Donald? Ja takk


Denne veka er det nynorsk i snakkeboblene i Donald Duck & Co. Sei ja til nynorsk i Donald, du òg! 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
27.01.2015: Stavanger Mållag Årsmøte i Stavanger Mållag
30.01.2015: Noregs Mållag Styremøte
01.02.2015: Mållaget i Kristiansand Nynorsk salmekveld
07.02.2015: Trønderlaget Årsmøte i Trønderlaget
17.02.2015: Bergen Mållag Årsmøte i Bergen Mållag
17.02.2015: Mållaget Dag Kommunesamanslåing = nynorskavvikling?
Sunnmørsseminar i Herøy

Sunnmøre Mållag inviterer til seminar i Herøy 28.2-1.3. Dei treng 20 påmelde deltakarar. – Meld deg på, er oppmodinga frå Terje Kjøde, leiar i Sunnmøre Mållag. 


Les meir
Seier nei til endring i privatskulelova

Kunnskapsdepartementet vil endra dagens privatskulelov og innføra ei elevtalsgrense på 30 elevar. Om skulen får mindre enn 30 elevar tre år på rad, må privatskulen leggja ned drifta. I dag er grensa 15 elevar. Noregs Mållag vil rå frå ei slik endring.


Les meir
 
«Vaffelhjarte» til alle

Den kulturelle skulesekken (DKS) sender i samarbeid med Sogn og Fjordane teater teaterstykket «Vaffelhjarte» ut på turné for alle elevar i barneskulen i fylket. Dette er ei storsatsing. 


Les meir
Ny start for Balestrand Mållag

Det er klart for oppattskipingsmøte i Balestrand Mållag i Sogn og Fjordane torsdag 22. januar. 


Les meir
 
Bø kommune og LNK

Bø kommune bør melde seg inn att i LNK skriv Sigbjørn Hjelmbrekke, leiar i Telemark Mållag og nestleiar i Noregs Mållag, i eit innlegg i Bø Blad. 


Les meir
Nytt rekordår for Framtida.no

Den nynorske nyhende- og debattavisa for unge blir lagt merke til.


Les meir
 
Godt år for Nynorsk kultursentrum

– 2014 blei eit nytt godt år for Nynorsk kultursentrum, seier direktør Ottar Grepstad.


Les meir
Regjeringa.no har blitt til regjeringen.no

Regjeringa har fått seg nye nettsider. Der ein tidlegare lett kunne finne synleg nynorsk, er denne no forsvunnen.
– Det er ein språkleg arroganse som ikkje er ei regjering for eit tospråkleg land verdig, seier leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø.


Les meir
 
Odda-modellen sikra

På kommunestyremøtet i Odda i går sikra Arbeidarpartiet, Raudt og Demokratane språkdeling på ungdomsskulen.
- Dette var ei god jolegåve frå Odda mållag til alle målfolk, seier Marit Aakre Tennø i Noregs Mållag.


Les meir
Kven, kva og korleis i Noregs Mållag

Kven, kva og korleis i Noregs Mållag er eit nytt hefte som er laga spesielt for tillitsvalde i Noregs Mållag.


Les meir
 
Nasjonalt vårseminar i Fredrikstad

Det er både viktig, nyttig og kjekt å møtast. Våren 2015 vert det ikkje landsmøte, derimot inviterer vi til nasjonalt vårseminar i Fredrikstad. 


Les meir
Deler ut 2500 bøker til skulane

- Målet er å få ungdommane til å lese gode bøker på nynorsk, seier leiar i Førde Mållag, Norunn Ulvedal.  Mållag i Sogn og Fjordane og Selja Forlag har gått saman om å dele ut klassesett med spenningsromanar til skular i fylket.


Les meir
 
Årsmeldingsskjema

Nytt år og nye planar. Men fyrst er det tid for å årsmøte og utfylling av årsmeldingsskjema for lokale mållag.


Les meir
Med Noreg på brystet

Norges Fotballforbund har i dag lansert eit nytt emblem til fotballdraktane. Noregs Mållag etterlyster nynorskutgåva av det nye landslagsemblemet. 


Les meir
 
Nynorsksiger i Kvinesdal

Borna på Kvinlog skule skal framleis ha nynorsk som opplæringsspråk. I går vart det solid fleirtal for nynorsk i skulemålsrøystinga. Heile 67,8% for nynorsk og 32,2% for bokmål. 


Les meir
Di fyrste jol i Noregs Mållag?

Me ynskjer oss fleire medlemer til jol!


Les meir
 
Gledeleg nytt for LNK

I dag fortel Helge André Njåstad (FrP), leiar i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, at LNK (Landssamanslutninga for nynorskkommunar) er inne att på statsbudsjettet, etter at LNK vart stroken frå kulturbudsjettet tidlegare i haust.


Les meir
Bok- og strikkekveld på Sandane

For eitt år sidan meinte Magni Hjertenes Flyum at no var det på tide å få ei islandsk strikkebok på norsk. Og jammen har ho gjort noko med det. 


Les meir
 
Radøy er årets nynorskkommune!

Kommunal- og regionaldepartementet har utnemnd Radøy kommune til Årets nynorskkommune. 


Les meir
Lesarpris i Førde og Naustdal

Sundag var den årlege bokkvelden til mållaga i Førde og Naustdal. Då fekk Aurora og Jacob kvar sin premie for dei er dei beste unge lånarane i dei to bygdene.


Les meir
 
Norsk Tidend nr. 5

Dei fleste medlemane skal ha fått avisa i posten, men det er også råd å bla i henne på nett. 

 


 

Forfattaropprop for Odda-modellen

Fleire forfattarar, mellom andre Frode Grytten, Aina Basso og Marit Eikemo, sluttar opp om Odda-modellen og ynskjer at den skal halde fram i Odda og bli ein nasjonal standard i andre målblanda område. 


Les meir
 
Mållaget gjorde stas på Riple skule

I dag vitja Nynorskstafetten Riple skule. Nynorskskulen, som ligg i Fana i Bergen, har vore nedleggingstrua, men er får halde fram. Dette ser Noregs Mållag stor pris på. 


Les meir
Betre budsjett, men saknar støtta til LNK

 – Det er skuffande at det ikkje er blitt funne rom for støtte til LNK, men bra at Venstre og Krf greidde å få inn pengar til Nynorsk Avissenter og at pressestøtta ikkje vart kutta så drastisk som det var gjort framlegg om, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
- Politiet er ikkje ein bokmålsetat

Foto: HuBar, Creative Commons

– Denne saka handlar ikkje om manglande kompetanse, men manglande vilje, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, og meiner at det språklege medvitet i Politiet må betrast.


Les meir
Nynorsk næringslivspris til Kleven

– Vi er båtbyggjarar i ein internasjonal marknad der det meste er på engelsk, men vi har valt å bruke både engelsk og norsk. Og for oss er norsk sjølvsagt nynorsk, smiler Ellen C. Kvalsund, kommunikasjonssjef i Kleven Maritime, då ho takka for prisen. 


Les meir
 
Ny start for Tysvær Mållag!

Denne veka var det oppstartsmøte i Tysvær Mållag. Margit Aarset (t.v.), Sverre Haaland og Synnøve Bredal Bjelland vart valde til interimstyre. 


Les meir
Kringkastingsprisen til Marta Norheim

NRK-jounalist Marta Norheim har fått Kringkastingsprisen 2014.


Les meir
 
Skulemålsrøysting i Kvinesdal

Det vert rådgjevande folkerøysting for Kvinlog skule i Kvinesdal torsdag 12. desember 2014. 


Les meir
Kommunereforma må ikkje bli ei bokmålsreform

Førre runde med kommunesamanslåing var med på å svekkja nynorsken si stilling i Kommune-Noreg. Ein ny rapport utgjeven av Noregs Mållag syner at det same kan skje på nytt.


Les meir
 
Kven skriv verdas beste nynorske blogg?

Framtida.no, Noregs Mållag og Norsk Målungdom skal kåra årets nynorske blogg. Denne veka er det statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal som er nominert. 


Les meir
Mållaget i budsjetthøyring på Stortinget

I dag snakka Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i budsjetthøyringa til Kyrkje,- utdanning,- og forskingskomiteen på Stortinget. Ho snakka om språkdeling i ungdomskulen og etter- og vidareutdanning for lærarar. 


Les meir
 
- Sjå til Odda

 

 

 

Kunnskapsministeren bør læra av Odda-modellen, skriv leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, i ei ytring i Bergens Tidende.


Les meir
Pedagogiske fordelar ved Odda-modellen

– Eg er tidlegare elev ved Odda Ungdomsskole og dermed produkt av Odda-modellen. Slik opna Helga Mannsåker sitt innlegg til haustseminaret i Odda. 


Les meir
 
Ein milestolpe

BUL i Oslo opnar i dag Nynorskens hus i Oslo. Målet er å lage eit nynorsk kulturhus i hovudstaden.


Les meir
Vervepremie til deg som vervar!

Både me og lokallaga tykkjer det er heilt topp å få nye medlemer i Mållaget. Me kan love vekk fin vervepremie til deg som vervar tre nye medlemer. 


Les meir
 
Mållova i praksis

Å klaga på brot på mållova er enkelt. Å få nokon til å reagera er verre.   


Les meir
– Ta vare på stadnamna våre

No har Kulturdepartementet sendt på høyring eit framlegg om å endre lova og dermed gje grunneigarane råderett over skrivemåten av bruksnamnet på bruket. Då fell vernet av desse namna vekk.


Les meir
 
Stor glede i Mållaget for Grunnlova

– At Noreg no har fått Grunnlova på begge dei norske språka, er ei historisk hending og stadfestar at Noreg har to jamstilte språk, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2015
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no