Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 27. SEPTEMBER 2016 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Språkdelt ungdomskule i Odda


I august møtte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) elevar i Odda som går og har gått på språkdelt ungdomskule. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
27.09.2016: Hadeland dialekt- og mållag mf Rolf Theil: «Er tida mogen for samnorsk?»
29.09.2016: Rogaland Mållag Haustseminar i Rogaland
30.09.2016: Sande Mållag Kommunereform og flykningkrise
30.09.2016: Norsk Målungdom Haustkonferanse i Norsk Målungdom
01.10.2016: Hamar dialekt- og mållag / HiH Grenser i nynorskopplæringa
04.10.2016: Mållaget Dag Lars Ingar Meyer Fjeld: Folkemusikk, hardingfele og munnharpe
Gjennom ord blir verda stor

Barnebokforfattar Kari Stai og fleire andre kjem til barnehageseminaret som Trønderlaget inviterer til fredag 4. november. 


Les meir
Ny redaktør i Norsk Tidend

Nyleg kom ei ny utgåve av medlemsbladet Norsk Tidend i posten. Andrea Rygg Nøttveit er ny redaktør.


Les meir
 
Fredriksstad Blad på nynorsk!

Fredriksstad Blad kjem på nynorsk til «Hællæ nynorsk!»-festivalen 25. oktober!


Les meir
Nye medlemer!

Det er tydeleg at saka om ein språknøytral Vestlandsregion engasjerer. Til no har det kome inn godt over 150 nye medlemer i Noregs Mållag. 


Les meir
 
FrP klar med programframlegg

Programkomiteen i FrP har lagt fram framlegg til nytt handlingsprogram for FrP.


Les meir
Vestlandsregionen bør bruke nynorsk!

– Utan språklege retningsliner vinn det største språket. Mållaget kan difor ikkje godta noko anna enn at den nye Vestlandsregionen vert administrert på nynorsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Gi norsklærarane tid til å gjere jobben

Alle som arbeider i skolen, har sett problemet lenge, men ingen har verkeleg prøvd å gjere noko med det. Arbeidsbøra for norsklærarar er for stor, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Senjamålhelg i Mefjordvær

Senjamållaget inviterer til Senjamålhelg i Mefjordvær fredag 9. og laurdag 10. september. 


Les meir
 
– I praksis tvingar Høgre nynorskelevar til å skrive bokmål

Programkomiteen i Høgre held fast på framlegget om å avskaffe sidemålsordninga både i ungdomsskule og i vidaregåande skule. 


Les meir
Flotte dagar i Lom

I helga var det mange målfolk som fekk med seg flotte Diktardagar og haustseminaret til Noregs Mållag. 


Les meir
 
– Bra at Venstre vurderer å innføre obligatorisk sidemålseksamen

Men Noregs Mållag vil halde på standpunktkarakteren i sidemål.


Les meir
Røysting i Gausdal

Det blir skulemålsrøysting i Gausdal måndag 7. november. 


Les meir
 
Senterpartiet tek nynorsk på alvor

Senterpartiet tek språkpolitikk på alvor i framlegget til nytt 2017-program. 


Les meir
Spennande møtedagar i Odda

Både stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) og Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, skal til Odda på måndag. Språkdelt ungdomsskule står sentralt når Odda Mållag inviterer til eit omfattande møteprogram. 


Les meir
 
MDG med solide formuleringar om nynorsk

MDG har lansert utkast til nytt stortingsprogram med eige avsnitt om språkleg mangfald. 


Les meir
Korttenkt om språk frå Høgre

– Ifølgje Aftenposten vil Høgre i sitt framlegg til nytt program fjerne nynorskkompetanse frå 85 prosent av elevane i norsk skule. Dette kan ikkje Høgre meine alvorleg, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.  


Les meir
 
Høyring om ny forskrift til stadnamnlova

Noregs Mållag meiner framlegget til forskrift går for langt i å svekkja norsk forvalting av den felles kulturarven som stadnamna våre er, og den offisielle normeringa av dei som vernetiltak.


Les meir
Slå ring om norsk språk i norsk skole

Frå skolestart skal all undervisning for 80 elevar i 1.- 4. klasse på Manglerud skole vere på engelsk. 


Les meir
 
Ny rådgjevar i Mållaget

Denne veka byrja Marit Aakre Tennø i ei nyoppretta stilling som rådgjevar i Noregs Mållag. 


Les meir
Utlysing av stadnamntilskott

Språkrådet lyser ut 1 000 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn.


Les meir
 
Veit du om ei verksemd som fortener Nynorsk næringslivspris?

Juryen for Nynorsk næringslivspris 2016 inviterer alle til å koma med grunngjevne framlegg til kandidatar som fortener denne prisen.


Les meir
Målfolk på stand

Sunnmøre Mållag og Ørsta Mållag likar å treffe målfolk! 


Les meir
 
Endeleg kan mobilen forstå nynorsk

Den 21. juli vert mobiltastaturet SwiftKey tilgjengeleg på nynorsk. 


Les meir
Mållaget møter bygdedyret i Lom

Noregs Mållag inviterer til haustseminar i Lom 3.–4. september i samarbeid med Diktardagar 2016. 


Les meir
 
Eid kommune seier ja til nynorsk

Kommunestyret i Eid kommune har stadfesta at målforma i vaksenopplæringa skal vere nynorsk. 


Les meir
No vil sentrale politikarar stogge nynorsklekkasjen

Stortingsrepresentantar frå Ap, V, KrF, SV og Sp ber regjeringa om å kome med framlegg på korleis ein kan sikre elevar på ungdomsskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt gjennom eigne målformgrupper.


Les meir
 
Dette framlegget gjer det lettare å vere nynorskelev

– Framlegget frå stortingsrepresentantane er eit framifrå tiltak for å styrkje vilkåra for nynorskelevar i ungdomsskulen, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Nynorsken sigra i Tysvær!

Me ynskjer til lukke med solid siger for nynorsken i skulemålsrøystingane i Tysvær. 70,9 % for nynorsk og 29 % bokmål totalt.


Les meir
 
Bystyret i Bergen ber om fleire sakspapir på nynorsk

I dag røysta Bystyret i Bergen for interpellasjon frå Njaal Neckelmann (V) om mål om mål i forvaltninga av Bergen kommune. 


Les meir
Dette vil Mållaget ha inn i valkampen 2017

Neste år er det Stortingsval. Styret i Noregs Mållag har utforma fem framlegg til ein offensiv språkpolitikk for nynorsk.


Les meir
 
Norskopplæringa i Sogndal har fått målpris frå Luster Mållag

Norskopplæringa i Sogndal driv òg norskopplæringa av vaksne framandspråklege i Luster, og dei har fått Målprisen 2016 av Luster Mållag.


Les meir
Nynorskglede for Høgskulen på Vestlandet

– Det er ei sann glede at den nye Høgskulen på Vestlandet får nynorsk som hovudmålform, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Slik kan lokallaga få att momspengane

– Å søkje om momskompensasjon er ein god mogelegheit for lokallag med lite pengar til å spe på inntektene sine, seier Per Henning Arntsen, økonomikonsulent hjå Noregs Mållag. 


Les meir
Fyrste Agder-kommune går for nynorsk i vaksenopplæringa

I førre veke gjorde kommunestyret i Valle kommune i Setesdal vedtak om at også dei vaksne innvandrarane skal få nynorsk opplæring. 


Les meir
 
Skal 12-åringar avgjere norsk språkpolitikk?

Det er eit paradoks at born på 12 år er blant dei fremste målpolitikarane i landet, skriv Knut O. Dale, leiar i Odda Mållag. 


Les meir
Søk om organisasjonsmidlar

Noregs Mållag har sett av 200 000 kroner til lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. 


Les meir
 
Sjå kva Mållaget vedtok på landsmøtet i Bergen

Fråsegner vedtekne av landsmøtet 2016. 


Les meir
Bergen er ein naturleg nynorskby

Tre «menn med makt» stilte på landsmøte til samtale om nynorskbyen Bergen. 


Les meir
 
Målpris til Kristin Sørsdal

Kristin Sørsdal har fått Målprisen 2016 for arbeidet med Napoli-kvartetten av Elena Ferrante.


Les meir
Nynorsk og fagrørsla

Are Tomasgard, LO-sekretær, held tale til landsmøtet om nynorsken i LO.


Les meir
 
Over 1000 nynorske barnebøker i gåve til barnehagar

I løpet av eitt år har lokallag i Noregs Mållag delt ut godt over tusen nynorske barnebøker til over 150 barnehagar over heile landet. 


Les meir
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Donald Duck på nynorsk

”Les nynorsk med Donald” er no å få kjøpt i butikkane.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2016
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no