Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 25. OKTOBER 2014 Information in english


Meld deg inn! Nyhende Nynorsk verksemd Mållaget meiner Odda-modellen Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Seminar om språkopplæring for innvandrarar


I dag er det ope seminar i Drammen om språkopplæring for innvandrarar. Eit svært godt lag av innleiarar er invitert til å snakke om emne frå ulike kantar. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
29.10.2014: Toten dialekt- og mållag Språk og demokrati
30.10.2014: Skedsmo Mållag Visekveld med Geir Lystrup
30.10.2014: Asker Mållag Haustfest med Sylfest Lomheim
05.11.2014: Målnemnda til BUL i Oslo Ivar Aasen og Symra- kulturkveld
08.11.2014: Austmannalaget Målseminar for Innlandet
09.11.2014: BUL Ervingen Basar med Are Kalvø
Fart på vervehausten

Sidan 1. oktober har over 70 nye medlemer meldt seg i Mållaget. Klarar vi 100 innan oktober er over? 


Les meir
Mållaget i budsjetthøyring på Stortinget

I dag snakka Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i budsjetthøyringa til Kyrkje,- utdanning,- og forskingskomiteen på Stortinget. Ho snakka om språkdeling i ungdomskulen og etter- og vidareutdanning for lærarar. 


Les meir
 
Språkdeling på spel

Fyrstkomande onsdag skal Odda kommunestyre ta stilling til eit framlegg frå rådmannen om å starte avviklinga av språkdelinga på Odda ungdomskole.


Les meir
Spørsmål og svar om språksamlingane

Trine Skei Grande, partileiar i Venstre, har stilt spørsmål til kulturministeren i Stortinget om framtida til språksamlingane. 


Les meir
 
Norsk Tidend på nettet

Norsk Tidend er medlemsmagasinet til Noregs Mållag. Les nyaste utgåva her


Les meir
Med nytt mållag for auga

Eit interimstyre på sju er klare til å blåse nytt liv i Bømlo Mållag. 


Les meir
 
Haustseminar i Trønderlaget

Forfattar og målmann, Morten Søberg, er ein av fleire spennande innleiarar i Orkdal fredag 17. oktober. 


Les meir
Motstridande signal frå Kulturdepartementet

 – Framlegget frå departementet om å stryke Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) frå budsjettet, er ikkje til å forstå, seier Sigbjørn Hjelmbrekke, nestleiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Vil kutta all støtte til LNK

– Regjeringa spenner bein under suksessrike nynorske barne- og ungdomssatsingar nett og språkkurs i kommunar når dei kuttar ut støtta til Landssamanslutninga av nynorskkommunar, seier styreleiar for  Solfrid Borge.


Les meir
– Tapte sjansar for nynorsksatsing

–  Kulturbudsjettet inneber tapte sjansar for vidare nynorsksatsing. Det gjer meg skuffa, men som før skal Nynorsk kultursentrum skal vise at vi får mykje ut av lite, seier styreleiar Lodve Solholm.


Les meir
 
- Sjå til Odda

 

 

 

Kunnskapsministeren bør læra av Odda-modellen, skriv leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, i ei ytring i Bergens Tidende.


Les meir
Ingeborg Mjør til minne

Tidlegare nestleiar i Noregs Mållag, Ingeborg Mjør (1962-2014), døydde for ei veke sidan etter kort tids sjukeleie.


Les meir
 
Målseminar for Innlandet

– Velkomen til målseminar for Innlandet, seier Helen Johannesen, leiar i Austmannalaget. Fyrste helga i november inviterer Austmannalaget til Innlandsseminar på Vågå Hotel. 


Les meir
Pedagogiske fordelar ved Odda-modellen

– Eg er tidlegare elev ved Odda Ungdomsskole og dermed produkt av Odda-modellen. Slik opna Helga Mannsåker sitt innlegg til haustseminaret i Odda. 


Les meir
 
I dag er det oppstartsmøte på Bømlo

På Bømlo har mållaget heile 32 medlemer. I dag har Astrid Olsen og Hordaland Mållag invitert til oppstartsmøte. 


Les meir
Stort og stygt?

Korleis målrørsla kan møte kommunereforma. Eller: Kva vi lærte av Berge Furre. Slik opnar kronikken til Jens Kihl i siste Norsk Tidend. 


Les meir
 
Odda-modellen i eit historisk perspektiv

Omgrepet ”Odda-modellen” vart unnfanga i Ungdomshallen i samband med årsmøtet i Odda Mållag i mars 2014, sa Terje Kollbotn, i si innleiing på Haustseminaret i Odda. 


Les meir
Ein milestolpe

BUL i Oslo opnar i dag Nynorskens hus i Oslo. Målet er å lage eit nynorsk kulturhus i hovudstaden.


Les meir
 
Markerer Den europeiske språkdagen

Programleiar og kanalvert i NRK, Yasmin Syed, og pensjonert professor Arne Torp kjem til Bekkestua bibliotek for å diskutere om norske dialektar har ei framtid.


Les meir
Nynorsktap i Malmheim

I den rådgjevande folkerøystinga på måndag var det 136 av 195 som røysta for bokmål på Malmheim skule i Sandnes. 


Les meir
 
Røysting i Skaun

Skaun kommunestyre har vedteke å gjennomføre rådgjevande skulemålsrøysting i krinsen for Jåren / Råbygda skole. Røystedatoen vert 17. november. 


Les meir
Vervepremie til deg som vervar!

Både me og lokallaga tykkjer det er heilt topp å få nye medlemer i Mållaget. Me kan love vekk fin vervepremie til deg som vervar tre nye medlemer. 


Les meir
 
Eli Bjørhusdal til Odda

På fredag disputerer Eli Bjørhusdal på Universitetet i Oslo. Avhandlinga heiter "Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005". Siste helga i september kjem ho til haustseminaret i Odda. 


Les meir
Hått halling til Odda!

Heidi Molstad Andresen frå målprosjektet Hått halling kjem til haustseminaret i Odda. Kjem du? 


Les meir
 
Nynorsk mediesenter 10 år!

I dag feirar Nynorsk mediesenter 10 år. Me ynskjer til lukke med dagen. 


Les meir
Useriøst av Oslo Ap

– Kva som skal vere innhaldet i skulen er bestemt i nasjonale læreplanar. Det er berre eit år sidan læreplanen i norsk vart revidert. Difor er det merkeleg at Oslo Ap no ynskjer å gå til omkamp på dette, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Debatt om framtida for språksamlinga

I kveld klokka 19 på Litteraturhuset i Oslo er det ein viktig debatt om framtida for språksamlingane ved UiO. Leiar i Venstre, Trine Skei Grande, er ein av dei som deltek i debatten. 


Les meir
NRK er viktig for nynorsk

 

 

 

Kulturdepartementet har varsla at dei vil laga ei eiga stortingsmelding om NRK. Mållaget peikar på at NRK-plakaten har vore ein suksess med tanke på å syna fram nynorsk og dialekt i heile Noreg.


Les meir
 
Språksamlingane må få ei trygg hamn

Noregs Mållag krev at styresmaktene no må gripa inn i handsaminga av språksamlingane og sjå til at den unike dokumentasjonen over det norske språket vert sikra for framtida, etter at UiO har forsøkt å kvitta seg med samlingane på ein veldig uryddig måte. 


Les meir
Høyring om NRK-plakaten

6. juni sende Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring. Bakgrunnen for høyringa er at regjeringa skal leggja fram ei stortingsmelding om NRK. Styret i Noregs Mållag har vedteke og sendt høyringsvar. 


Les meir
 
Høyringssvar om endring av lov om stadnamn

I juni la Kulturdepartementet fram eit endringsframlegg til lov om stadnamn. Styret i Noregs Mållag har vedteke eit høyringssvar. Fristen for å svare er sett til 2. september.


Les meir
Kunnskapsministeren må ta ansvar for utdanningstilbodet til nynorskelevane

- Rapporten "Undersøkelse av nynorsk som hovedmål" syner nok ein gong at nynorskelevane vert overlatne til seg sjølve og at kompetansen og oppfølginga sviktar på alle nivå frå ungdomsskule til lærarutdanning, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Høyring om NRK-plakaten

I juni sende Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring. Bakgrunnen for høyringa er at regjeringa vil legge fram ei stortingsmelding om NRK. Dette er ei viktig sak der det er mange som melder ifrå om kor viktig NRK er for nynorsken.  


Les meir
Treng nye kandidatar

Juryen for Nynorsk næringslivspris 2014 inviterer lokale mållag og andre til å koma med framlegg til kandidatar som fortener denne prisen. Fristen er 1. september. 


Les meir
 
Framtida.no til Stord

Nyhende- og debattavisa for unge får kontor i verdas største nynorskby. Fire år etter starten i Oslo, startar Framtida.no opp vestlandskontor på Stord.


Les meir
Oppmodar til nynorsk #lesesumar

Noregs Mållag oppmodar til digital dugnad for å lyfte fram den nynorske barnelitteraturen gjennom emneknaggen #lesesumar.


Les meir
 
Grunnlova kom fram!

Dei nynorske festspela er opna. Og gjennom heile torsdagen kunne du følgje den nynorske Grunnlova på vegen frå Oslo via Eidsvoll, Hamar, Vinstra, Skjåk og til Ørsta - minutt for minutt hjå framtida.no


Les meir
Haustseminar i Odda

Laurdag 27. september og 28. september 2014 er det nasjonalt Haustseminar i Odda. 


Les meir
 
Mållova i praksis

Å klaga på brot på mållova er enkelt. Å få nokon til å reagera er verre.   


Les meir
Grunnlova til alle klasserom

Denne veka sender Noregs Mållag ut ein plakat med Grunnlova til alle dei vidaregåande skulane i heile Noreg.


Les meir
 
– Ta vare på stadnamna våre

No har Kulturdepartementet sendt på høyring eit framlegg om å endre lova og dermed gje grunneigarane råderett over skrivemåten av bruksnamnet på bruket. Då fell vernet av desse namna vekk.


Les meir
Samlaget satsar digitalt

Samlaget har lagt ut eit tiltals nye og gamle biletbøker for born, for sal på nettet. Før sommaren skal talet nærma seg femti. Ein ny app er inngangsporten.  


Les meir
 
Målprosjekt: Hått halling

– Dialekt er ikkje noko stridsspørsmål, men nynorsk er det delte meiningar om. Eg tenkjer at det er eit godt utgangspunkt, seier Heidi Molstad Andresen. Ho er leiar i prosjektet Hått halling. Eit treårig målpolitisk prosjekt som Buskerud Mållag har sett i gang.


Les meir
Stor glede i Mållaget for Grunnlova

– At Noreg no har fått Grunnlova på begge dei norske språka, er ei historisk hending og stadfestar at Noreg har to jamstilte språk, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Kven skriv verdas beste nynorske blogg?

Framtida.no, Noregs Mållag og Norsk Målungdom skal kåra årets nynorske blogg. Vinnaren får 10.000 kroner.


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2014
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no