Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 26. NOVEMBER 2014 Information in english


Meld deg inn! Nyhende Nynorsk verksemd Mållaget meiner Odda-modellen Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Lesarpris i Førde og Naustdal


Sundag var den årlege bokkvelden til mållaga i Førde og Naustdal. Då fekk Aurora og Jacob kvar sin premie for dei er dei beste unge lånarane i dei to bygdene.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
27.11.2014: Oslo Mållag Aasen og Prøysen – åndsfrendar?
02.12.2014: Bergen Mållag Nynorskbar i Bergen
09.12.2014: Mållaget Dag Om Snipetorp og Kleiva
23.01.2015: Norsk Målungdom Vinterleir i Norsk Målungdom
30.01.2015: Noregs Mållag Styremøte
13.03.2015: Noregs Mållag Styremøte
Norsk Tidend nr. 5

Dei fleste medlemane skal ha fått avisa i posten, men det er også råd å bla i henne på nett. 

 


 

Røysting i Skaun

I går var det skulemålsrøysting i krinsen for Jåren / Råbygda skole. Det vart fleirtal for bokmål. 


Les meir
 
Forfattaropprop for Odda-modellen

Fleire forfattarar, mellom andre Frode Grytten, Aina Basso og Marit Eikemo, sluttar opp om Odda-modellen og ynskjer at den skal halde fram i Odda og bli ein nasjonal standard i andre målblanda område. 


Les meir
Mållaget gjorde stas på Riple skule

I dag vitja Nynorskstafetten Riple skule. Nynorskskulen, som ligg i Fana i Bergen, har vore nedleggingstrua, men er får halde fram. Dette ser Noregs Mållag stor pris på. 


Les meir
 
Betre budsjett, men saknar støtta til LNK

 – Det er skuffande at det ikkje er blitt funne rom for støtte til LNK, men bra at Venstre og Krf greidde å få inn pengar til Nynorsk Avissenter og at pressestøtta ikkje vart kutta så drastisk som det var gjort framlegg om, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
- Politiet er ikkje ein bokmålsetat

Foto: HuBar, Creative Commons

– Denne saka handlar ikkje om manglande kompetanse, men manglande vilje, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, og meiner at det språklege medvitet i Politiet må betrast.


Les meir
 
- Utruleg moro!

 

 

 

 

 

- Me blir godt mottekne overalt. Det er utruleg moro å møte ungar og vaksne og snakke om nynorsk, seier Ingar Arnøy frå stafettbilen på Radøy.

 


Les meir
Nynorsk næringslivspris til Kleven

– Vi er båtbyggjarar i ein internasjonal marknad der det meste er på engelsk, men vi har valt å bruke både engelsk og norsk. Og for oss er norsk sjølvsagt nynorsk, smiler Ellen C. Kvalsund, kommunikasjonssjef i Kleven Maritime, då ho takka for prisen. 


Les meir
 
Nynorskstafetten til Bokn

På torsdag var Nynorskstafettbilen på vitjing i Bokn i Karmsund. Dei vart teke godt i mot av ordførar Kyrre Lindanger. 


Les meir
Ny start for Tysvær Mållag!

Denne veka var det oppstartsmøte i Tysvær Mållag. Margit Aarset (t.v.), Sverre Haaland og Synnøve Bredal Bjelland vart valde til interimstyre. 


Les meir
 
Kringkastingsprisen til Marta Norheim

NRK-jounalist Marta Norheim har fått Kringkastingsprisen 2014.


Les meir
Skulemålsrøysting i Kvinesdal

Det vert rådgjevande folkerøysting for Kvinlog skule i Kvinesdal torsdag 12. desember 2014. 


Les meir
 
Nynorskstafetten er i gang!

I dag byrja årets Nynorskstafett i Skånevik. I løpet av denne fyrste veka skal stafettbilen innom Karmøy, Tysvær, Bokn og Haugesund. 


Les meir
Oppstartsmøte i Tysvær Mållag

Solgunn Liestøl, leiar i Karmsund Mållag, inviterer til oppstartsmøte i Tysvær Mållag onsdag 12. november. 


Les meir
 
Kommunereforma må ikkje bli ei bokmålsreform

Førre runde med kommunesamanslåing var med på å svekkja nynorsken si stilling i Kommune-Noreg. Ein ny rapport utgjeven av Noregs Mållag syner at det same kan skje på nytt.


Les meir
Nærare 30 er påmeldt til seminar i Vågå

– Velkomen til målseminar for Innlandet, seier Helen Johannesen, leiar i Austmannalaget. Nærare 30 er påmelde til seminaret i Vågå. Det er framleis mogleg å melde seg på!


Les meir
 
Over 100 nye medlemer i oktober

I løpet av oktober har det kome inn over 100 nye medlemer i Noregs Mållag. Organisasjonskonsulent Erik Grov er godt nøgd. 


Les meir
Kven skriv verdas beste nynorske blogg?

Framtida.no, Noregs Mållag og Norsk Målungdom skal kåra årets nynorske blogg. Denne veka er det statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal som er nominert. 


Les meir
 
Mållaget i budsjetthøyring på Stortinget

I dag snakka Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i budsjetthøyringa til Kyrkje,- utdanning,- og forskingskomiteen på Stortinget. Ho snakka om språkdeling i ungdomskulen og etter- og vidareutdanning for lærarar. 


Les meir
Språkdeling på spel

Fyrstkomande onsdag skal Odda kommunestyre ta stilling til eit framlegg frå rådmannen om å starte avviklinga av språkdelinga på Odda ungdomskole.


Les meir
 
Spørsmål og svar om språksamlingane

Trine Skei Grande, partileiar i Venstre, har stilt spørsmål til kulturministeren i Stortinget om framtida til språksamlingane. 


Les meir
Norsk Tidend på nettet

Norsk Tidend er medlemsmagasinet til Noregs Mållag. Les nyaste utgåva her


Les meir
 
Med nytt mållag for auga

Eit interimstyre på sju er klare til å blåse nytt liv i Bømlo Mållag. 


Les meir
Motstridande signal frå Kulturdepartementet

 – Framlegget frå departementet om å stryke Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) frå budsjettet, er ikkje til å forstå, seier Sigbjørn Hjelmbrekke, nestleiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Vil kutta all støtte til LNK

– Regjeringa spenner bein under suksessrike nynorske barne- og ungdomssatsingar nett og språkkurs i kommunar når dei kuttar ut støtta til Landssamanslutninga av nynorskkommunar, seier styreleiar for  Solfrid Borge.


Les meir
– Tapte sjansar for nynorsksatsing

–  Kulturbudsjettet inneber tapte sjansar for vidare nynorsksatsing. Det gjer meg skuffa, men som før skal Nynorsk kultursentrum skal vise at vi får mykje ut av lite, seier styreleiar Lodve Solholm.


Les meir
 
- Sjå til Odda

 

 

 

Kunnskapsministeren bør læra av Odda-modellen, skriv leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, i ei ytring i Bergens Tidende.


Les meir
Ingeborg Mjør til minne

Tidlegare nestleiar i Noregs Mållag, Ingeborg Mjør (1962-2014), døydde for ei veke sidan etter kort tids sjukeleie.


Les meir
 
Pedagogiske fordelar ved Odda-modellen

– Eg er tidlegare elev ved Odda Ungdomsskole og dermed produkt av Odda-modellen. Slik opna Helga Mannsåker sitt innlegg til haustseminaret i Odda. 


Les meir
Stort og stygt?

Korleis målrørsla kan møte kommunereforma. Eller: Kva vi lærte av Berge Furre. Slik opnar kronikken til Jens Kihl i siste Norsk Tidend. 


Les meir
 
Odda-modellen i eit historisk perspektiv

Omgrepet ”Odda-modellen” vart unnfanga i Ungdomshallen i samband med årsmøtet i Odda Mållag i mars 2014, sa Terje Kollbotn, i si innleiing på Haustseminaret i Odda. 


Les meir
Ein milestolpe

BUL i Oslo opnar i dag Nynorskens hus i Oslo. Målet er å lage eit nynorsk kulturhus i hovudstaden.


Les meir
 
Vervepremie til deg som vervar!

Både me og lokallaga tykkjer det er heilt topp å få nye medlemer i Mållaget. Me kan love vekk fin vervepremie til deg som vervar tre nye medlemer. 


Les meir
NRK er viktig for nynorsk

 

 

 

Kulturdepartementet har varsla at dei vil laga ei eiga stortingsmelding om NRK. Mållaget peikar på at NRK-plakaten har vore ein suksess med tanke på å syna fram nynorsk og dialekt i heile Noreg.


Les meir
 
Språksamlingane må få ei trygg hamn

Noregs Mållag krev at styresmaktene no må gripa inn i handsaminga av språksamlingane og sjå til at den unike dokumentasjonen over det norske språket vert sikra for framtida, etter at UiO har forsøkt å kvitta seg med samlingane på ein veldig uryddig måte. 


Les meir
Kunnskapsministeren må ta ansvar for utdanningstilbodet til nynorskelevane

- Rapporten "Undersøkelse av nynorsk som hovedmål" syner nok ein gong at nynorskelevane vert overlatne til seg sjølve og at kompetansen og oppfølginga sviktar på alle nivå frå ungdomsskule til lærarutdanning, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Mållova i praksis

Å klaga på brot på mållova er enkelt. Å få nokon til å reagera er verre.   


Les meir
– Ta vare på stadnamna våre

No har Kulturdepartementet sendt på høyring eit framlegg om å endre lova og dermed gje grunneigarane råderett over skrivemåten av bruksnamnet på bruket. Då fell vernet av desse namna vekk.


Les meir
 
Samlaget satsar digitalt

Samlaget har lagt ut eit tiltals nye og gamle biletbøker for born, for sal på nettet. Før sommaren skal talet nærma seg femti. Ein ny app er inngangsporten.  


Les meir
Stor glede i Mållaget for Grunnlova

– At Noreg no har fått Grunnlova på begge dei norske språka, er ei historisk hending og stadfestar at Noreg har to jamstilte språk, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2014
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no