Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 18. AUGUST 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Skulestart!


Hausten er studiestart og skulestart. Kjøp penal og notatbok hjå Mållaget.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
19.08.2019: Karmøy Dialekt- og Mållag Paneldebatt – dialektar og skriftspråk
23.08.2019: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
13.09.2019: Norsk Målungdom Landsstyremøte i Norsk Målungdom
21.09.2019: Noregs Mållag Dagsseminar i Oslo
21.09.2019: Noregs Mållag Samling for unge vaksne
27.09.2019: Norsk Målungdom Haustkonferanse i Norsk Målungdom
Distriktskontora i NRK er viktige for språkmangfaldet

Færre distriktskontor i NRK kan bli dramatisk for nynorsken.


Les meir
Valdebatt på Karmøy

Karmøy Dialekt- og Mållag inviterer til valdebatt om dialektar og skriftspråk.


Les meir
 
Feiring av Ivar Aasen

Ivar Aasen fylte år måndag 5. august. Då fekk bysta av han kaffibesøk med målfolk frå Lindås, Meland og Radøy.


Les meir
Opnar påmelding til seminar!

Til hausten inviterer Mållaget til dagseminar om prinsipprogrammet i både Bergen, Oslo og Trondheim. 


Les meir
 
Tid for å søkje momskompensasjon

– Alle lokale lag kan søkje momskompensasjon, seier Per Henning Arntsen, økonomikonsulent i Noregs Mållag. Frist er 1. august! 


Les meir
– Be om skattemeldinga på nynorsk!

Nær ein halv million nordmenn får skattemeldinga på nynorsk.
– Det kan bli endå fleire, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Kommunevalkamp 2019

Måndag 9. september er det val til kommunestyre og fylkesting i Noreg.


Les meir
– Ikkje nedprioriter sidemålsordninga


– Fleire tunge fagmiljø er urolege for at sidemålet blir nedprioritert gjennom dei føreslegne endringane i norskfaget, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Vil ha meir nynorsk i nrk.no

Nynorskdelen i nrk.no har gått ned siste åra. Det må gjerast noko med, meiner Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Høyring om nye læreplanar

Noregs Mållag har levert svar til høyringa om ny læreplan for norskfaget. Mållaget utfordrar flest mogeleg til å seie frå om at nynorsken ikkje bør svekkjast i norskfaget. 


Les meir
 
Kulturkomiteen vil ha målretta nynorsktiltak


– Det er strålande at Familie- og kulturkomiteen vil ha konkrete tiltak for å styrke nynorsken, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Nynorsk litteraturpris til Brit Bildøen


Brit Bildøen er tildelt Nynorsk litteraturpris 2018 for boka «Tre vegar til havet».


Les meir
 
Målprisen 2019 til «Lovleg»

Målprisen 2019 manusforfattar Kjersti Wøien Håland av «Lovleg» og produsent Hege Hauff Hvattum.


Les meir
Bokpakketilbod!

Er du på jakt etter gode bokpakketilbod på nynorske barnebøkene til barnehagar eller skular? Les denne saka! 


Les meir
 
Språkbruksplan for Innlandet

– Det må ikkje vera vanskelegare å vera nynorskbrukar enn bokmålsbrukar i Innlandet fylke, skriv Helen Johannesen, leiar i Austmannalaget. 


Les meir
Ny leiar i Norsk Målungdom

Gunnhild Skjold (23) frå Tromsø blei vald til ny leiar i Norsk Målungdom på landsmøtet i Oslo i helga. 


Les meir
 
Mediemeldinga manglar blikk for nynorsken


– Nynorsk er ikkje nemnd med eit ord i den nye mediestøttemeldinga, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, i eit debattinnlegg. 


Les meir
Ny læreplan kan auke språkskiftet

Noregs Mållag trur effekten av framlegget til ny læreplan i norsk vil vere auka språkskifte frå nynorsk til bokmål i den vidaregåande skulen.


Les meir
 
Ta dei nynorske digitale læremidla i bruk!

– Kva for nokre digitale læremiddel og læringsressursar på skule-ipadane finst berre på bokmål eller engelsk i dag, og kva for nokre finst i nynorskutgåve, spør Gudrun Kløve Juuhl, nestleiar i Volda Mållag, i eit lesarinnlegg vedteke av årsmøtet i Volda Mållag. 


Les meir
TV 2 er opne for meir nynorsk

TV 2 er flinke til å bruke nynorsk i munnlege innslag, men Noregs Mållag etterlyser meir nynorsk i skrift.


Les meir
 
Lagar ny språklov

Mållaget har levert innspel til Kulturdepartementet. 


Les meir
Nynorsken i Innlandet og regionreforma

På Vinterseminaret på Lillehammer innleia Marit Aakre Tennø, politisk rådgjevar i Noregs Mållag, om Nynorsken i Innlandet og regionreforma. 


Les meir
 
Nytt prinsipprogram

Landsmøtet i april 2018 vedtok at organisasjonen skal ta opp prinsipprogrammet i denne perioden og vedta nytt prinsipprogram i 2020. 


Les meir
Avisa skal fram

– Framlegg til nye vilkår for postomdeling kan føre til av fleire av desse nynorskavisene lyt leggje ned, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, i dette debattinnlegget. 


Les meir
 
Personvernerklæring for Noregs Mållag

Personvernerklæringa gjer greie for handtering av personopplysningar som Mållaget samlar inn. 


Les meir
Trygge møteplassar i Noregs Mållag

Landsmøtet i Noregs Mållag drøfta og vedtok eit dokument for trygge møteplassar og mot trakassering. Det er fyrste gong Noregs Mållag har gjort slikt vedtak. 


Les meir
 
Oppdater!

Læremiddel på hovudmål er ein rett. Nynorskelevane ser mindre av språket sitt rundt seg enn bokmålselevane gjer.


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no