Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 26. JUNI 2016 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Haustseminar 2016 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ber regjeringa vurdere Odda-modellen


Stortingsrepresentantar frå Ap, V, KrF, SV og Sp ber regjeringa om å kome med framlegg på korleis ein kan sikre elevar på ungdomsskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt gjennom eigne målformgrupper.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
05.07.2016: Norsk Målungdom Sumarleir for Norsk Målungdom
19.07.2016: Hemsedal Mållag Dialektleir i Hemsedal
30.07.2016: Hadeland dialekt- og mållag mf Markering ved grava til Aasmund O. Vinje
01.08.2016: Noregs Mållag Frist for å søkje momskompensasjon
01.08.2016: Noregs Mållag Frist for å melde seg på Haustseminaret
03.09.2016: Noregs Mållag Haustseminar i Noregs Mållag
–Veldig bra politikarlyft for nynorskelevar

– Framlegget frå stortingsrepresentantane er eit framifrå tiltak for å styrkje vilkåra for nynorskelevar i ungdomsskulen, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Nynorsksiger i Tysvær!

Me ynskjer til lukke med solid siger for nynorsken i skulemålsrøystingane i Tysvær. 70,9 % for nynorsk og 29 % bokmål totalt.


Les meir
 
Bystyret i Bergen vil ha nynorskplan

I dag røysta Bystyret i Bergen for interpellasjon frå Njaal Neckelmann (V) om mål om mål i forvaltninga av Bergen kommune. 


Les meir
Målsaka inn i Stortingsvalet 2017

Neste år er det Stortingsval. Styret i Noregs Mållag har utforma fem framlegg til ein offensiv språkpolitikk for nynorsk.


Les meir
 
Veit du om ein kandidat?

Juryen for Nynorsk næringslivspris 2016 inviterer alle til å koma med grunngjevne framlegg til kandidatar som fortener denne prisen.


Les meir
Målpris til Norskopplæringa i Sogndal

Norskopplæringa i Sogndal driv òg norskopplæringa av vaksne framandspråklege i Luster, og dei har fått Målprisen 2016 av Luster Mållag.


Les meir
 
Nynorskglede for Høgskulen på Vestlandet

– Det er ei sann glede at den nye Høgskulen på Vestlandet får nynorsk som hovudmålform, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Haustseminar i Lom

Noregs Mållag inviterer til haustseminar i Lom 3.–4. september i samband med Diktardagar 2016. 


Les meir
 
Tid for å søkje momskompenasjon

– Å søkje om momskompensasjon er ein god mogelegheit for lokallag med lite pengar til å spe på inntektene sine, seier Per Henning Arntsen, økonomikonsulent hjå Noregs Mållag. 


Les meir
Valle går for nynorsk

I førre veke gjorde kommunestyret i Valle kommune i Setesdal vedtak om at også dei vaksne innvandrarane skal få nynorsk opplæring. 


Les meir
 
Eit paradoks

Det er eit paradoks at born på 12 år er blant dei fremste målpolitikarane i landet, skriv Knut O. Dale, leiar i Odda Mållag. 


Les meir
Utlysing av organisasjonsmidlar

Noregs Mållag har sett av 200 000 kroner til lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. 


Les meir
 
Vedtekne fråsegner landsmøtet 2016

Fråsegner vedtekne av landsmøtet 2016. 


Les meir
Bergen er ein naturleg nynorskby

Tre «menn med makt» stilte på landsmøte til samtale om nynorskbyen Bergen. 


Les meir
 
Målpris til Kristin Sørsdal

Kristin Sørsdal har fått Målprisen 2016 for arbeidet med Napoli-kvartetten av Elena Ferrante.


Les meir
Nynorsk og fagrørsla

Are Tomasgard, LO-sekretær, held tale til landsmøtet om nynorsken i LO.


Les meir
 
Over 1000 nynorske barnebøker i gåve til barnehagar

I løpet av eitt år har lokallag i Noregs Mållag delt ut godt over tusen nynorske barnebøker til over 150 barnehagar over heile landet. 


Les meir
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Donald Duck på nynorsk

”Les nynorsk med Donald” er no å få kjøpt i butikkane.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2016
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no