Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. DESEMBER 2016 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Arill Riise får Kringkastingsprisen for 2016


Kringkastingsprisen for 2016 går til Arill Riise. Me ynskjer til lukke! 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
06.12.2016: BUL i Stavanger Tur til Garborgsenteret
06.12.2016: Bergen Mållag Nynorskbar
07.12.2016: Mållaget Dag Julemøte: «Edda-dikt for vår tid»
09.01.2017: Noregs Mållag Stoffrist for Norsk Tidend 01/17
26.01.2017: Noregs Mållag Styremøte
10.02.2017: Noregs Mållag Styremøte
Jolegåver

Denne jola kan du sikre deg dei nye gåvelappane frå Mållaget. 


Les meir
Mållaget vil ha nynorsk-ultimatum

Mållaget meiner at Sogn og Fjordane og Hordaland må stille som ufråvikeleg krav at også Rogaland går med på nynorsk språk.

 


Les meir
 
Mange nye medlemer

I haust har Noregs Mållag fått tett på 500 nye medlemer, 200 berre siste veka.


Les meir
Nynorsk næringslivspris

Nynorsk næringslivspris 2016 går til Dyrsku'n Arrangement AS, Noregs største handels- og landbruksmesse, i Seljord. Dei har brukt nynorsk sidan oppstarten for 150 år sidan, og dreg i dag tett på 100 000 gjester kvart år. Til lukke!


Les meir
 
Nynorskstafetten 2016

Denne hausten har Noregs Mållag og Norsk Målungdom køyrt 3580 kilometer for nynorsken. 


Les meir
Hurra for Vaksdal, Bremanger og Giske!

Denne hausten har både Vaksdal i Hordaland, Bremanger i Sogn og Fjordane og Giske i Møre og Romsdal teke til å gje nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. 


Les meir
 
Ein siger for nynorskelevane i ungdomsskulen

Etter framlegg frå Kjersti Toppe vedtok eit samrøystes vedtok i dag å greie ut om retten til opplæring på eige språk skal utvidast til også å gjelde elevar i ungdomsskulen.


Les meir
Time heidra

– Eg vil takka Time kommune for alt det gode arbeidet de gjer for det språklege mangfaldet i Noreg, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland då ho delte ut det fysiske provet på at Time er Årets nynorskkommune.


Les meir
 
Målpris til Svigerinnenes draum

Nissedal Mållag har gjeve Målprisen til Lena Holskar Sanden som eig og driv Svigerinnenes draum i Treungen i Nissedal. 


Les meir
Nynorskstafetten på Nynorsk bar

I dag, fredag 18. november, er Nynorskstafetten i Sunndal på Nordmøre. Det er siste dag av Nynorskstafetten og den vert avslutta med Nynorsk bar. 


Les meir
 
Peter Hognestad-gudsteneste i Stavanger

Sundag 13. november var det jubileumsgudsteneste i Time kyrkje i høve Peter Hognestad-jubileet. Ei gudsteneste som langt på veg er ein språk- og kyrkjehistorisk rekonstruksjon av landsmaal-gudstenestene slik dei var med den liturgien Peter Hognestad skreiv i 1907.


Les meir
Posten skal framleis nytta nynorsk

– Vi er veldig glade for at stortingsfleirtalet går imot regjeringa, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Nytt Eide og Fræna Mållag

Eide og Fræna Mållag i Romsdalen er oppattskipa etter tjue år utan aktivitet. Me ynskjer til lukke!


Les meir
Høyringsrunde!

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har blitt samde om ein intensjonsavtale for å slå saman dei tre fylka til eitt. No er det høyringsrunde. 


Les meir
 
LO-tilsette skipar Mållag

– Arbeidarrørsla og me i LO har lenge vore vener av målsaka, sjølv om det ikkje er den me har prioritert, seier Gerd Kristiansen, leiar i LO, og ynskte Noregs Mållag velkomne til historisk møte på Folkets hus i Oslo.


Les meir
Fleirtal for bokmål i Gausdal

Folkerøystinga om skulemål i Gausdal synte klart fleirtal for bokmål. 


Les meir
 
Verdfulle møte på Nynorskstafetten

For fjerde år på rad reiser Noregs Mållag og Norsk Målungdom på Nynorskstafetten. 


Les meir
Gledeleg løft frå Venstre

I det alternative budsjett frå Venstre har dei lagt inn ein «nynorskpakke» som inneber ei satsing på nynorskinstitusjonane.


Les meir
 
Mållagsmøte i Lom og Skjåk

Noregs Mållag inviterer alle som bur i Lom og Skjåk til mållagsmøte på Gjeilo skule. Kirsti Lunde, dagleg leiar i Norsk Målungdom, er med på møtet. 


Les meir
Varanger Mållag feirar 40 år!

I morgon inviterer Varanger Mållag til jubileumsseminar om språk og litteratur Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Leiar i Varanger Mållag, Rønnaug Ryssdal, kan by på eit rikhaldig program. Me ynskjer til lukke med feiringa! 


Les meir
 
TV 2 må nytte nynorsk

Noregs Mållag meiner det er sjølvsagt at kringkastaren, anten det er TV 2 eller andre, skal ha krav om å nytte begge dei to norske språka slik NRK har.


Les meir
Krav om nynorsk er ikkje konkurransevridande for Posten

– Nynorsk er inga vesentleg utgift for oss, sa Tone Wille, konsernsjef i Posten Noreg AS, på ei høyring i Stortinget. Det vart Magne Aasbrenn glad for å høyre.


Les meir
 
Stortinget må ikkje gje avkall på språkpolitikken

– Kulturdepartementet fråskriv seg ansvaret for språkpolitikken når dei no vil gøyma han vekk frå den store budsjettdebatten der milliardane er til fordeling, seier Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Kafka minutt for minutt

I morgon blir det verdspremiere på opplesing av Kafka på nynorsk, minutt for minutt. 


Les meir
 
Språkdelt ungdomskule i Odda

I august møtte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) elevar i Odda som går og har gått på språkdelt ungdomskule. 


Les meir
Ny redaktør i Norsk Tidend

Nyleg kom ei ny utgåve av medlemsbladet Norsk Tidend i posten. Andrea Rygg Nøttveit er ny redaktør.


Les meir
 
Fredriksstad Blad på nynorsk!

Fredriksstad Blad kjem på nynorsk til «Hællæ nynorsk!»-festivalen 25. oktober!


Les meir
Nye medlemer!

Det er tydeleg at saka om ein språknøytral Vestlandsregion engasjerer. Til no har det kome inn godt over 150 nye medlemer i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Vestlandsregionen bør bruke nynorsk!

– Utan språklege retningsliner vinn det største språket. Mållaget kan difor ikkje godta noko anna enn at den nye Vestlandsregionen vert administrert på nynorsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Gi norsklærarane tid til å gjere jobben

Alle som arbeider i skolen, har sett problemet lenge, men ingen har verkeleg prøvd å gjere noko med det. Arbeidsbøra for norsklærarar er for stor, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Flotte dagar i Lom

I helga var det mange målfolk som fekk med seg flotte Diktardagar og haustseminaret til Noregs Mållag. 


Les meir
Slå ring om norsk språk i norsk skole

Frå skolestart skal all undervisning for 80 elevar i 1.- 4. klasse på Manglerud skole vere på engelsk. 


Les meir
 
Ny rådgjevar i Mållaget

Denne veka byrja Marit Aakre Tennø i ei nyoppretta stilling som rådgjevar i Noregs Mållag. 


Les meir
Endeleg kan mobilen forstå nynorsk

Den 21. juli vert mobiltastaturet SwiftKey tilgjengeleg på nynorsk. 


Les meir
 
No vil sentrale politikarar stogge nynorsklekkasjen

Stortingsrepresentantar frå Ap, V, KrF, SV og Sp ber regjeringa om å kome med framlegg på korleis ein kan sikre elevar på ungdomsskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt gjennom eigne målformgrupper.


Les meir
Dette framlegget gjer det lettare å vere nynorskelev

– Framlegget frå stortingsrepresentantane er eit framifrå tiltak for å styrkje vilkåra for nynorskelevar i ungdomsskulen, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Dette vil Mållaget ha inn i valkampen 2017

Neste år er det Stortingsval. Styret i Noregs Mållag har utforma fem framlegg til ein offensiv språkpolitikk for nynorsk.


Les meir
Nynorsk og fagrørsla

Are Tomasgard, LO-sekretær, held tale til landsmøtet om nynorsken i LO.


Les meir
 
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2016
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no