Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Standsutstyr Profilering Materiell Servise Bøker/CD-ar Helsingskort Leveringsvilkår Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

FLYGEBLAD OPPDATER!


Argument for kvifor nynorskelevar treng digitale læremiddel på nynorsk. Nynorsk tekst.
 

 

FLYGEBLAD OPPDATER! SKULEEIGAR


Liknar Oppdater!-flygebladet, men er meir retta mot skuleeigaren, som strengt tatt sit med ansvaret.

 

FLYGEBLAD - RØYST NYNORSK


Kven som styrer, har mykje å seie for nynorsken!

Bruk røysteretten din 9. september på eit parti som vil nynorsken vel lokalt, eller kryss inn nynorskvenlege kandidater.

Lokale folkevalde kan gjere stor skilnad. 

Kva er dei viktige sakene for nynorsken?

Gratis!
 
Gratis!
 
Gratis!
 

FLYGEBLAD BARNEHAGE


Ingen lærer språk betre og raskare enn små born. Flygeblad med argument og tips for meir nynorsk for dei minste.

 

FLYGEBLAD - VAKSNE INNV.


Gjev gode argument for at kommunane skal gje nynorskopplæring for vaksne innvandrarar.

 

FLYGEBLAD - ODDAMODELLEN


Gjev gode argument for Odda-modellen og språkdelt ungdomsskule. 

Gratis!
 
Gratis!
 
Gratis!
 

FLYGEBLAD SKULE


A5-flygeblad som gjev fire grunnar for kvifor nynorsk høyrer heime i skulen.

 

FLYGEBLAD - NYNORSK I KOMMUNANE


Om kva ansvar kommunane har.

 

FLYGEBLAD - IVAR AASEN


Eit flygeblad om Ivar Aasen og nynorsken. 

Gratis!
 
Gratis!
 
Gratis!
 

HEFTE FOR TILLITSVALDE


"Kven, kva og korleis i Noregs Mållag" er eit informasjonshefte til (nye) tillitsvalde i Noregs Mållag. 

 

BLEST


Eit hefte om nynorsk marknadsføringsspråk. Med gode råd om god nynorsk for dei som skal lage reklame. Heftet er laga av Ulstein Mållag. 

 

GRUNNLOVA


60 x 80 cm. Sjå plakaten her. (prisen inkl porto) Det er porto som kostar. Hentar du plakaten sjølv, betalar du 25 kroner) Om du tingar fleire plakatar kostar det 25 kroner for kvar ekstra plakat. (telleverket vil telje 125 kr. pr. ny plakat, men det stemmer altså ikkje) 

Gratis!
 
20,00
 
125,00
 

KLAR-FERDIG- SYNG!


Dette er eit song- og teiknehefte som passar for dei litt eldre borna i barnehagen og for 1. og 2. klasse i barneskulen. Åtte fine nynorsksongar og ei side med gode råd til dei vaksne. 

 

JAKKEMERKE - IVAR AASEN


I høve 200-årsfeiringa av Ivar Aasen laga vi eit jakkemerke med bilete av han sjølv. Det er ikkje overraskande populært. 

 

JAKKEMERKE - TAKK, IVAR AASEN


Høgkvalitetsmerke produsert i Østfold

10,00
 
10,00
 
10,00
 

JAKKEMERKE - GJENNOM ORD


Jakkemerke med slagordet Gjennom ord blir verda stor!

 

JAKKMERKE - AASEN FAMILIEPAKKE


I høve 200-årsfeiringa av Ivar Aasen har vi laga eit jakkemerke med bilete av han sjølv. Det er overraskande populært. 20 stk. 

 

JAKKEMERKE - TAKK FAMILIEPAKKE


Høgkvalitetsmerke produsert i Østfold. 20 stk. 

10,00
 
50,00
 
50,00
 

JAKKEMERKE - ORD FAMILIEPAKKE


Jakkemerke med slagordet Gjennom ord blir verda stor! 20 stk 

 

VERVEPOSTKORT


Ferdigfrankerte postkort med plass til å fylle ut namn og adresse på baksida.Vervaren eller den som blir verva kan leggje det rett i ei postkasse.

 

VERVEGIRO


Med ein liten tekst om kvifor ein skal melde seg inn, og ein giro som folk kan fylle ut og betale.

50,00
 
Gratis!
 
Gratis!
 

VERVEFLYGEBLAD


Kortfatta verveflygeblad utan giro, men med forklaring om at du kan melde deg inn i Mållaget via nettsidene eller på SMS. 

 

VERVEKORT


Er like store som eit visittkort, med plass til å fylle ut namn og adresse på baksida. Denne informasjonen må vervaren sjølv sende inn til
Mållaget sentralt.

 

KLISTREMERKE STAFETTEN


Diameter: 5 cm. I bunker på 25 stk.
Gratis!
 
Gratis!
 
Gratis!
 

STOR PLAKAT


A2. Ekstra fin til profilering. Gratis ved tinging av anna materiell.
       
Gratis!
       
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no