FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. AUGUST 2019

Kontakt Om oss Historie Lover Hallingkveld Lesarbrev 2019 Lesarbrev 2017 Målprisar Gradærstokk Kort og plakatar Vil du vera venen min? Me og uss de og dikko CD Me og uss Undervisningsopplegg

Målblome

 (02.06.2009)

Ål og Torpo Mållag delte i dag ut  målblome til riksmeklingsmann og sorenskrivar Nils Terje Dalseide.

Dalseide er leiar av meklingsarbeidet i årets statsoppgjer. Han har vore mykje framme i riksdekkjande media siste tida og utmerkar seg med å prate hallingdialekt på ein god og naturleg måte. At han brukar sitt eige språk i arbeidet som meklingsmann, styrkar biletet av han som ein truverdig og tillitsvekkjande person.

© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS