FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020

Kontakt Om oss Historie Lover Hallingkveld Lesarbrev 2019 Lesarbrev 2017 Målprisar Gradærstokk Kort og plakatar Vil du vera venen min CD Vil du vera vennen min Me og uss de og dikko CD Me og uss de og dikko Undervisningsopplegg

Målblome

 (02.06.2009)

Ål og Torpo Mållag delte i dag ut  målblome til riksmeklingsmann og sorenskrivar Nils Terje Dalseide.

Dalseide er leiar av meklingsarbeidet i årets statsoppgjer. Han har vore mykje framme i riksdekkjande media siste tida og utmerkar seg med å prate hallingdialekt på ein god og naturleg måte. At han brukar sitt eige språk i arbeidet som meklingsmann, styrkar biletet av han som ein truverdig og tillitsvekkjande person.

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS