FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. OKTOBER 2019

Kontakt Om oss Historie Lover Hallingkveld Lesarbrev 2019 Lesarbrev 2017 Målprisar Gradærstokk Kort og plakatar Vil du vera venen min CD Vil du vera vennen min Me og uss de og dikko CD Me og uss de og dikko Undervisningsopplegg

Måltine

 (18.02.2010)

Måltina er eit alternativ til målblome og målrosa. 

Måltina skal vera ei oppmuntring til vidare bruk av nynorsk i det offentlege rom. Tildeling kan skje både til bedrifter og enkeltpersonar. Styre deler den ut når dei meiner å ha verdig kandidat. Utdelinga skal skje under ei tilstelling der det får god merksemnd.

Nyhende frå nm.no:

© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS