FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. NOVEMBER 2019

Framside Program Arkiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Mållaget i Kristiansand hadde sitt årsmøte tysdag 13. februar 2018

 (14.02.2018)

15 av lagsmedlemene hadde møtt fram i Mållagsstova, inkl. styret og reiseskrivaren frå Mållaga på Agder. Under matøkta las Maria Viken dikt og Sylfest Lomheim kåserte om fakta og fordomar mot nynorsken. Til slutt vart det val av nytt styre:

Leiar: Solveig Lima (attval for 1 år)
Styremedlemer: Tobbi Kvaale (attvald for 2 år), Ronny Rognhaugen (nyvald for 2 år), Vibeke Lauritsen (ikkje på val, 1 år att), Sylfest Lomheim (ikkje på val, 1 år att)
Varamedlemer for eitt år: Leiv Storesletten (1. vara, attval for 1 år), Kjellaug Kvalsvik (2. vara, attval for 1 år)
Valnemnd (for 1 år): Øyvind Grov, Svein Slettan og Gyro Nesland. 

Revisor for lagsrekneskapen: Olav Molland

Flotte blomar vart delt ut til Solveig, Leiv, Sylfest, Olav M, Tobbi, Borghild og Maria.

Heile protokollen finn du her: http://files.zetta.no/www-nm-no/_filer/aarsmoteprotokoll_2018.pdf

 

 

 

Ronny Rognhaugen
© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS