FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. NOVEMBER 2019

Framside Program Arkiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nynorsk for alle på Agder Om oss Kontakt oss

Haustprogrammet 2018

 (21.06.2018)

Hjarteleg velkomen til Mållaget i Kristiansand hausten 2018.

Diverre vert det ikkje møte i lyrikkgruppa denne hausten. Maria Viken, som trufast har stått på i 20 år for å halde gruppa i gang, har no funne tida inne til å gje seg med dette arbeidet.

I staden prøver me no å ha ein temakveld med litteratur/lyrikk den fyrste tysdagen i månaden. På møtet i september er temaet Færøyane. Tema for oktober og november er ikkje heilt fastlagt enno.

Både lagsmøta og litteratur/lyrikksamlingane tek til kl 19.00 og er sjølvsagt opne for alle. Alle er også velkomne til jolemøtet, men der er det påmelding. Dersom du har kjenningar som er interesserte i programma Mållaget har, er det svært bra om du får desse med. For meir informasjon, kan du sende eit brev til Mållaget i Kristiansand, Pb. 617, 4665 Kristiansand, eller ein e-post til maalkrs@online.no

Tysdag 4. sept.: Litteratur/lyrikksamling. Tema: Færøyane.

Tysdag 18. sept.: Lagsmøte. Andrea Maini: Kjempeviser frå Agder og Eldre Edda (første del): Konning Tidrick sidder udi Bern

Tysdag 2. okt.: Litteratur/lyrikksamling. Møt Tove Bakke. Saman med Ragnar Hovland har ho omsett dikt av den spanske lyrikaren Frederico Garcia Lorca.

Tysdag 9. okt.: Magne Skjævesland: Ferda-Vinje Konsert og kåseri

Tysdag 6. nov.: Litteratur/lyrikksamling. Kåseri ved Ronny Rognhaugen: Asmund Olavsson Vinje, korleis hadde han det eigentleg?

Tysdag 13. nov.: Lagsmøte. VG-journalist Yngve Kvistad: Nynorsk i media

Tysdag 11. des.: Jolemøte. Sylfest Lomheim kåserer: Kva me ikkje veit om advent og jol!

 

Kort presentasjon av føredragshaldarane i haust:

 

18.09.: Andrea Maini: Kjempeviser frå Agder og Eldre Edda: Konning Tidrick sidder udi Bern

Andrea Maini er fødd i 1979 og kjem frå Bologna, Italia.

Han har utdanning frå Universitetet i Bologna med hovudfag i tysk språk og litteratur og hovudfag i germansk lingvistikk.

Hausten 2004 blei han teken opp som doktorgradsstipendiat i nordisk med ei avhandling i norrøn lingvistikk om språkkontakt mellom gammalfrisisk og nordisk i vikingtida med prof. Ernst Håkon Jahr og prof. Michael Schulte som rettleiarar.

Maini lærte seg norsk på kort tid og har vore aktiv i mållaget. Han er no leiar i Vegårshei Mållag og tilsett som kantor i Fjære kirke.

I føredraget vil han ta føre seg den fantastiske viseskatten frå både Setesdal og Agderkysten som syner røtene i Eldre Edda og endå lengre tilbake. Me blir kjende med gotaranes konge Didrik av Bern som styrte Italia på 500-talet og følgjer han og folketonar om han heile vegen frå Ravenna i Italia til Bygland i Setesdal.

Kjempevisa Konning Tidrick blei nedteikna i 1861 av L. M. Lindeman etter John Olson Langerak, Ådalen, Bygland

 

09.10.: Magne Skjævesland: FERDA-VINJE. Konsert og kåseri.

 

Skjævesland er født i 1955 og kjem frå Hvalstad i Asker. Han er songar, gitarist, forteljar og skodespelar.

I høve 200 års jubiléet for Aasmund Olavsson Vinje i 2018 har han turnert over store delar av aust-og vestlandet med konsert og kåseri om Vinje tidlegare i år.

Mållaga på Agder har no fått han til vårt distrikt. Framsyninga inneheld 12 melodiar frå boka Ferdaminne frå sommaren 1860 av Vinje. Alle melodiene er tonesett av Skjævesland. I tillegg er her skodespel, allsong, hallingkast med meir.

Framsyninga varer totalt 60-70 min fordelt på 2 halvtimes økter med pause imellom, så dette vert ein litt annleis kveld i Mållaget.

 

13.11.: Yngve Kvistad: Nynorsk i media

Kvistad er født i 1964 på Straumen i Inderøy, Nord-Trøndelag.

Han er journalist i VG, og han har tidlegare vore medlem i Målungdomslaget.

I 2014 gav han ut ei bok om Sicilia der lesaren vert teken med gjennom kultur, historie og gastronomiske opplevingar: «Sicilia: en dannelsesreise». I 2016 gav han ut ei bok om norsk mat: Sodd: i bøtter og spann, ei kulturhistorisk matbok med soddrettar frå heile landet, ikkje berre frå Trøndelag.

Han gjesta haustseminaret på Ose i 2017 og er ein dyktig føredragshaldar. På seminaret fortalde han om Sicilia sidan temaet for på kulturkvelden dagen før var «Italiensk aften».

 

11.12.: Sylfest Lomheim: Kva du ikkje veit om advent og jol.

Sylfest Lomheim er født i 1945 i Hafslo i Sogn. Han er utdanna filolog og var i mange år knytt til Høgskolen i Agder, der han var rektor frå 1987 til 1992.

Frå 2004 til 2010 var han direktør i Språkrådet. Han er no professor emeritus ved institutt for nordisk og mediefag ved UiA.

Han var språkkonsulent i NRK frå 1980 til 1994, medarbeider i radioprogrammet Språkteigen frå 1990, og ein kan framleis høyre han i dette programmet.

Dessutan har han ei språkspalte i Klassekampen kvar onsdag, og i tillegg til dette er han reiseleiar på mange turar i Tema-reiser.

På årsmøtet i 2017 vart han vald inn i styret for Mållaget i Kristiansand.

Styret
© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS