FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 19. MARS 2019
Nordmøre Mållag
Kaibakken 11
6630 Tingvoll
E-post: asmund.ormset @ mrfylke.no

Aktuelt Gamalt Årsmøte Du mitt Nordmøre Prosjekt Nynorsk for alle Aktivitetar Bokhandelen Om oss Kontakt oss

Lokallagsseminar 2010

 (10.11.2010)

Laurdag 13. november er det lokallagsseminar på Tingvoll Brygge.
Vi skal markere avslutninga på prosjektet "Nynorsk for alle", og 2010-utgåva av "Du mitt Nordmøre blir lansert.

Lokallagsseminar 13.nov. 2010 kl 10.00
på Tingvoll Brygge og hotell

10.00: Kaffe og registrering
10.15: Opning
10.30: Lokallagsrunde
– kort rapport om aktivitetar og aktuelle tiltak og planar i laga
– kva vil/ønskjer lokallaga at NmM skal støtte lokallaga med framover?
– medlemsverving/rekruttering?
12.00: «Du mitt Nordmøre 2010»
- v/Ingrid Kjønnøy
- Kommentarar og meiningsytringar
12.30: Mat
13.30: Prosjektrapport, «Nynorsk for alle»
Nils Ulvund
drøfting og ordskifte (lokallaga sine oppfatningar og erfaringar)
Terje Kjøde (NM), Lars Steinar Ansnes (Aura Avis) + bhg + skule
–kva har vi oppnådd?
–kva har vi lært?
–kva bør/skal vi gjere vidare?
Prosjektrapporten vil bli utsendt eit par dagar på førehand.
15.30: Kaffe
15.45: Barnehgekampanjen
–erfaringar frå Sunnmøre Mållag v/Terje Kjøde
–kva gjer vi vidare?
17.00: Slutt

Påmelding seinast torsdag 11.nov. til:
Ann Ingeborg Grimsmo; ann-gri@frisurf.no ; Tlf 71 66 69 45
eller
Nils Bjørsvik; nab@sunndals.net ; 71698181

Vel møtt!

NAB
© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS