FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 19. SEPTEMBER 2019

Framside Om oss Kontakt Lokallaga i Rogaland Målprisen Arkiv

Bondeungdomslaget i Stavanger

 (19.02.2010)
Kontoradr.: Rektor Oldensgt. 17
Postadr.: P.b. 451 Madla
4090 Hafrsfjord
Tlf.: 51 55 95 15
Fax: 51 55 95 16
Postgiro 0536 3132636
Org.nr.: 944 132 090
e-post: bul.stav@gmail.com
www.bul-stavanger.noFor all brev- og e-post til laget bruk lagsadressa og ikkje den enkelte si privatadresse.

Tillitsvalde for 2010, valde på årsmøtet 9.2. 2010.

Lagsstyret:
Leiar: Anne Marie Nerby Spinnargt. 5 4306 Sandnes anne.nerby@lyse.net 922 87 911
Nestleiar: Roger Strand Svend Foynsgt. 95 4016 Stavanger rstr3@online.no 932 20 383
Skrivar: Torill Stordalen Astraveien 23 4021 Stavanger torill.stordalen@madlavoll.gr.rl.no 415 51 482
Styremedlem: Dag Jostein Nordaker Draumkvædestien 5B 4021 Stavanger dagjostein.nordaker@uis.no 917 03 845
Styremedlem: Lise K. Øzgen Jøtulveien 7B 4043 Hafrsfjord lise.k.ozgen@uis.no 916 62 438

Varamedlem: Margrete Lohne Kvam Rødstilkveien 12 4049 Hafrsfjord margreten9@hotmail.com 918 22 063

Kasserar/studiekontakt/”organisasjonssekretær”
(Ikkje styremedlem, men utpeika av styret til desse oppgåvene)
Audun Aarflot Sandeparken 5 – 0201 4050 Sola audun.aarflot@lyse.net 900 71 728

Leikarringen:
Leiar: Lise K. Øzgen Jøtulveien 7B 4043 Hafrsfjord

Drift av lagshuset ”Siddis-stova”
Leiar: Roger Strand Svend Foynsgt. 95 4016 Stavanger

Nyhende frå nm.no:

© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS