Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsk redaktørpris til Bente Riise

 (23.10.2011)

Bente Riise, redaktør for tidsskriftet Syn og Segn, er tildelt Nynorsk redaktørpris for 2011. Bente Riise i tillegg til mange andre verv også fast møtande styremedlem i styret i Noregs Mållag.

Grunngjeving for Nynorsk redaktørpris
Bente Riise har gjennom dei åra ho har vore redaktør for Syn og Segn gjort ein stor og viktig innsats for nynorsk som mediespråk. Ho har modernisert og popularisert det gamle og ærverdige tidsskriftet. Gjennom dette arbeidet har ho klart å gjere tidsskriftet til ein interessant arena også for journalistar, forfattarar, forskarar og andre skribentar som ikkje i utgangspunktet trur dei kan eller vil skriva nynorsk.

Riise driv utstrekt talentspeiding blant yngre potensielle gode pennar, og arbeider systematisk med coaching og tilbakemeldingar for å halde ein høg kvalitet - både når det gjeld innhald og språk.

Ambisjonsnivået på vegner av det nynorske skriftspråket er høgt, og i redaktørperioden sin i tidsskriftet har ho hatt eit mål om å vere malen/oppskrifta for kva som er god nynorsk på prent.

Gjennom vervet som leiar i Norsk Tidsskriftforening og det store kontaktnettet har ho gjort eit stort og viktig arbeid med å gjere nynorsken synleg og naturleg i fleire miljø der han ikkje står høgt på agendaen. Ho både er og har vore ein viktig premissleverandør for språkpolitikk og språkhaldningar, ikkje berre i eigen redaksjon og i arbeid med dei som skal på prent i tidsskriftet, men langt utover dette.

I perioden Bente Riise har vore redaktør for Syn og Segn har tidsskriftet blitt kåra til Årets tidsskrift i Noreg og Årets tidsskrift i Norden.

Meir om Bente Riise
Bente Riise er fødd i 1962. Ho har omfattande og variert journalistisk praksis og lang røynsle som redaktør. Ho er òg sakprosaredaktør i Samlaget.

Riise har arbeidd i NRK, både i radio og fjernsyn, i Aftenposten, Dagens Næringsliv, Dagbladet, Psykisk helse, Tidsskrift for Norsk Psykologforening og i Oslo Kringkastar.

I hennar tid som redaktør for Psykisk helse fekk dei seks fagpresseprisar, m.a. Hovudprisen Fagpresseprisen.

Ho vart kåra til Årets frilansar for arbeidet med boka Mor Russlands døtre i 1992.

Beste Riise har òg hatt ei lang rekkje verv i organisasjonsliv og presse, mellom anna styreleiar for vekeavisa Dag og Tid.

----
Kontaktpersonar
Bente Riise - mob. 905 84 838
Berit Rekve - mob. 958 70 611

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no