Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. JUNI 2018 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Oppdater! Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsksiger i Oslo

 (17.02.2012)

Onsdag denne veka stemte Oslo Bystyre ned eit framlegg frå Høgre og Frp om forsøk med valfritt skriftleg sidemål i osloskulen.

- Opplæring i skriftleg sidemål er avgjerande for nynorsk sin status i Noreg. Eg er glad for at hovudstadselevane framleis skal lære å skrive både nynorsk og bokmål, seier leiar i Noregs Mållag Håvard B. Øvregård.

- I lys av sidemålsdebatten dei siste vekene, er dette vedtaket svært gledeleg, seier Håvard B. Øvregård. Høgre og Frp enda med å stå åleine om å ville ha forsøk med valfritt sidemål, medan dei andre partia kom med ulike framlegg for å styrkje sidemålskunnskapen hjå elevane. Mellom anna peika Arbeidarpartiet på betre kompetanse hjå lærarane og meir bruk av tekst på sidemål tidleg i skulen, og dei andre partia viste til at start med skriftleg sidemål alt i 8. klasse har ein klart positiv effekt på elevane sine haldningar til nynorsk sidemål.

- No bør Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning, gjere ein innsats for at elevane i Oslo lærer meir sidemål, ikkje mindre, seier Håvard B. Øvregård.Noregs Mållag har fått over 1200 nye medlemer siste vekene, mange av desse frå Oslo.

For meir informasjon:
Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag, 917 73 157 (m)
Pressebilete: http://www.nm.no/styre.cfm?path=10199

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no