Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 16. NOVEMBER 2018 Information in english


Nyhende Arkiv Oppdater! Meld deg inn! Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunal nynorsk Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Tilrår ein samla ordbokpolitikk

 (11.03.2014)

Å opprette eit forskings- og dokumentasjonssenter er den beste løysinga for å forvalte samlingane med tekst og tale frå dei språka Noreg har ansvar for, er eitt av råda frå Språkrådet til Kulturdepartementet. 

Dette er eitt av råda Språkrådet gjev Kulturdepartementet om korleis laga ein samla norsk ordbokpolitikk.

Det er svært viktig at språksamlingane vert forvalta av ein permanent og sikker organisasjon, skriv styret i Språkrådet.

Styret seier også noko om arbeidet med eit stort ordbokverk for bokmål, og framhevar mellom anna at eit slikt verk må tilfredsstille dei same vitskaplege krava som har vore brukte for andre store ordbøker.

Les brevet til Kulturdepartementet og heile saka på nettsidene til Språkrådet

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no