Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 24. JUNI 2018 Information in english


Nyhende Arkiv Oppdater! Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Røysting i Tysvær

 (07.06.2016)

I to skulekrinsar i Tysvær i Rogaland skal det vere skulemålsrøysing onsdag 15. juni. Synnøve Bredal Bjelland, leiar i Tysvær Mållag, Solgunn Liestøl, leiar i Karmsund Mållag og Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, vonar på fleirtal for nynorsk. 

Måndag kveld inviterete Tysvær Mållag til debattmøte i kommunestyresalen om språk- og kulturutvikling, om språkpolitikk og korleis det muntlege og skriftlege språket definerer oss. Det var godt frammøte med kring førti tilstades. Både folkevalde, foreldre og mållagsfolk hadde ordet i ordskiftet. 

– Eg opplevde møtet som svært konstruktivt. Folk senka skuldrene og lytta. Kunnskap og bevisstgjering er avgjerande, seier Synnøve Bredal Bjelland, leiar i Tysvær Mållag. 

Dei to skulekrinsane som skal ha røysting er Grinde skule og Tysværvåg barne- og ungdomsskule. Grinde skule er ein barneskule med med 117 bokmålselevar og 93 nynorskelevar frå 1.–7. klasse. I dei to siste årskulla har det berre vore to nynorskelevar, medan det åra før har vore jamt fordelt mellom bokmål og nynorsk. I 7. klasse er det derimot berre nynorskelevar.

Tysværvåg barne- og ungdomsskule har 190 bokmålselevar og 92 nynorskelevar frå 1.–10. klasse. Det er ei overvekt av bokmål i dei lægste klassene, medan det i ungdomsskulen er ei lita overvekt av nynorskelevar.

Tysvær kommune er ein språknøytral kommune. Når ein ser skulane under eitt er det overvekt av bokmål. I dette skuleåret er det 1109 bokmålselevar og 532 nynorskelevar i barne- og ungdomsskulen.

Tysvær Mållag er eit nyleg oppattskipa lokallag. Følg gjerne Tysvær Mållag på Facebook. I fjor fekk dei heile ti nye medlemer og hadde 32 medlemer ved årsskiftet. Nye medlemer kjem framleis til. Berre i juni er det komne fem nye!

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no