Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 23. MAI 2018 Information in english


Nyhende Arkiv Oppdater Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa
Seminar i Trøndelag:

Gjennom ord blir verda stor

 (22.09.2016)

Barnebokforfattar Kari Stai og fleire andre kjem til barnehageseminaret som Trønderlaget inviterer til fredag 4. november. Spørsmålet som vert stilt er: Bokmål, nynorsk og dialektar – ein styrke for bornas språkutvikling? 

Hausten 2010 starta Noregs Mållag kampanjen ”Gjennom ord blir verda stor”. Den er særleg retta mot barnehagane – så vel borna som foreldra og dei som arbeider i barnehagane.

– Vi ynskjer å stimulere til at borna skal oppleve meir av heile det norske språket  –  bokmål, nynorsk og dialektane – som ein ser som eit botnlaust hav å ause av, fortel Jan Sørås, leiar i Trønderlaget.

Europeisk språkpolitikk: – Kampanjen retta inn mot barnehagen er heilt i samsvar med dei store endringane som har skjedd i norsk og europeisk språkpolitikk. Der det før vart arbeidd for å einsrette og helst minske mengda av språk og språkleg variasjon, er det no eit overordna mål å halde språkmangfaldet i live og gje det best mogleg vokstervilkår, seier Jan Sørås.

Arbeidet til mållaga, mellom anna kampanjen ”Gjennom ord blir verda stor”, er tilskot til det europeiske og globale språkmangfaldet.

– Fram til denne tid har det vore heller beskjeden oppfølging av kampanjen i Trøndelag. Trønderlaget som regionleddet av Noregs Mållag i Trøndelagsfylka utanom Namdalen, vil prøve å rette opp det forsømte med ein kampanje som startar den 4. november 2016, seier Jan Sørås.  

– Kampanjen vil gå i fleire steg. Første steg er dagseminaret: Gjennom ord blir verda stor. Bokmål, nynorsk og dialektar – ein styrke for bornas språkutvikling? Arrangement er ope for alle, fortel Jan Sørås.

Inviterer barnehagetilsette og studentar: Skriftleg invitasjon blir sendt til alle barnehagane i Trøndelag sør for Namdalen og medlemmane i Trønderlaget. Studentane ved Dronning Mauds Minne Høgskole blir og inviterte.

Steg to: Eindags kurs for barnehagetilsette. Tema blir: Korleis stimulere til meir språkmangfald i barnehagane? Det blir lagt særleg vekt på tradisjonsstoff – rim, regler og barnesongar. Steg to er tenkt arrangert vinteren 2017. Blir det god oppslutning er det aktuelt med fleire kurs rundt om i Trøndelag. Steg tre: Tilby barnehagar besøk av gode språkformidlarar, til dømes barnebokforfattarar. Start for steg tre er hausten 2017.

Vel møtt til Gjennom ord blir verda stor!

Sjå programmet til seminaret: Gjennom ord blir verda stor! Bokmål, nynorsk og dialektar – ein styrke for bornas språkutvikling? (eller du kan laste ned programmet som PDF-fil nedst på sida)

Vil du ha kontakt med Jan Sørås: E-post: jansoras@broadpark.no  eller telefon 900 12 498

 

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no