Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Arkiv Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Utlysing av stipend

 (16.01.2017)

I fjor fekk Anita Stokke Blomvik frå Ørsta stipend frå Mållaget. Ho står matbloggen kvardagsmat.no, ein av få matbloggar på nynorsk. Noregs Mållag lyser no ut to stipend à kr 50 000. Søknadsfristen er 6. mars. 

Føremål: Føremålet med stipenda er å hjelpa fram gode prosjekt som kan fremja nynorsk på alle samfunnsområde. Stipendnemnda ser særleg positivt på søknader som har som føremål å få nynorsken i bruk på område der han frå før har lite rom.

Kriterium for tildeling: Ei kvinne og ein mann skal tildelast kvar sitt stipend à kr 50 000. Stipendet er eit arbeidsstipend og kan ikkje nyttast til ordinær utdanning eller til reiser.

Krav til søknad/prosjektskildring: Problemstilling og mål- arbeidsform/metode- tidsplan- budsjett- vedlegg: CV og eventuelt referansar til tidlegare arbeid.

Krav til sluttrapportering: Det skal leverast ein skriftleg sluttrapport (papir og elektronisk) innan fristen. Stipendiatane må seia seg villige til å leggja fram prosjektet for styret eller andre organ etter nærare avtale.

Styret i Noregs Mållag er stipendnemnd. Send søknad og eventuell dokumentasjon til dagleg leiar Gro Morken Endresen, gro.morken@nm.no , eller til Noregs Mållag, Lilletorget 1, 0184 Oslo

Frist for innlevering av søknad er 6. mars 2017.

Styret tek sikte på å kunngjera kven som har fått tildelt stipend, i april 2017.

Frist for innlevering av ferdig prosjekt er 15. desember 2017.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no