Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsken attende i Ap-programmet

 (07.02.2017)

– Noregs Mållag er glade for at Arbeidarpartiet ser ut til å gå inn i valkampen med programformulering om å «sikre nynorsken gode utviklingsmuligheter»seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.

Som siste parti ut har no Arbeidarpartiet levert fyrste framlegg til partiprogram. Det er sentralstyret som er nemnd for arbeidet og framlegget skal handsamast av landsstyret i partiet 7. – 8. februar.

I gjeldande program nemner ikkje Arbeidarpartiet nynorsken i det heile, det er difor gledeleg at dei i framlegget til program no skriv at «Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter».

Arbeidarpartiet vil òg styrke norsk som heilskap og har ei slik gledeleg offensiv formulering: «Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv».

Arbeidarpartiet har ingen formuleringar om sidemålsordninga eller andre felt der nynorsken er viktig. Men under både grunnskule og vidaregåande skule i programmet har dei ei formulering om at dei vil gjennomføre fleire forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer.

– Noregs Mållag legg til grunn at sidemålsordninga ligg fast. Dersom det ikkje er tilfelle, meiner vi Arbeidarpartiet bør avklare dette i god tid før valet, seier Magne Aasbrenn. 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no