Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Dårlege nynorskvedtak frå FrP

 (08.05.2017)

– Landsmøtet i FrP legg opp til ein språkpolitikk som på ingen måte tek høgde for at det er ulikt styrkeforhold mellom språk: mellom bokmål og nynorsk, og mellom norsk og engelsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.

Frp og partileiar Siv Jensen seier at språkstriden er over, samstundes som dei tek klart standpunkt til han ved systematisk å byggje ned tiltak som har sikra språkleg likestilling i praksis i Noreg.

At frie språkval for byråkratar og valfritt sidemål i skulen er det som fremjar nynorsk, har ikkje Noregs Mållag noka tru på, seier Magne Aasbrenn.

Her er vedtaka som handlar om språk i FrP sitt program:

- Grunnskulen: at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen.

- Gi elevene frihet til å velge bort 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen.

- Vidaregåande opplæring: at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt

- Språket er kanskje den viktigste delen av vår felles kulturarv og bør bevares som en levende ressurs. Språkkampen er i stor grad historie, og i dag er det en voksende enighet om at enkeltmennesker selv skal få velge sin språkform. Sentrale kulturinstitusjoner som riksdekkende medier og bibliotek er til for folk, ikke omvendt, og bør derfor velge språk som treffer flest. Den beste strategi for et sterkt og levende norsk språk er den daglige, frivillige bruken av språket. Ekte språkglede og -kunnskap kan ikke skapes ved kvotering og offentlige pålegg. De offentlige litteraturpolitiske mål om styrket, variert og kvalitetspreget norsk skriftkultur, samt stimulering av barns og unges språkforståelse, er viktig. Målene nås best gjennom et fritt marked for bøker, samt mer målrettede tiltak for spesielt svake grupper.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no