Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 3. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

– LO med forsterka vedtak om nynorsk

 (12.05.2017)

Nyvald LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen og LO-kongressen har vedteke ein god nynorskpolitikk i handlingprogrammet for dei fire åra. 

– Noregs Mållag er glade for at LO no har stadfesta at nynorsken framleis er viktig for dei, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.

I 2013 kom for fyrste gong ei formulering om språkpolitikk inn i LO sitt program. Det var fleire på kongressen som ville vere med på å stadfeste nynorskvedtaket frå førre gong.

Anne Kristin Førde frå Fagforbundet i Sogn og Fjordane argumenterte frå talarstolen for å ta vedtaket frå 2013 inn att i programmet. I tillegg gjorde Atle Tranøy frå Fellesforbundet i Hordaland framlegg om å styrke nynorsken internt i LO. Begge fekk gjennomslag for sine framlegg.

Frå før låg dette vedtaket i handlingsprogrammet: «LO vil arbeide for likestilling mellom nynorsk og bokmål. Dette innebærer at alle skal kunne bruke sin målform i arbeidslivet, at det blir god opplæring i begge målformer i skolen, og at mållova følges i praksis.»

I tillegg vert punktet styrkt med ei ny formulering frå Atle Tranøy om at nynorsk også må ha ein naturleg plass i LO og forbunda sine skriftlege framstillingar.

– Det var svært gledeleg å høyre den nye LO-leiaren Hans-Christian Gabrielsen seie på nynorsk frå talarstolen at nynorskvedtaket sjølvsagt var tilrådd, seier Magne Aasbrenn.

– At LO igjen stadfestar at dei vil arbeide for jamstilling mellom språka, framleis opplæring i båe dei norske språka og at mållova skal haldast, er eit viktig steg på vegen for at dei språklege rettane til nynorskbrukarane skal haldast, seier Magne Aasbrenn.

– Me veit at det er særleg på arbeidsplassen at nynorskbruk kan bli vanskeleg, og mange skiftar frå nynorsk til bokmål. Mange nynorskbrukarar orkar ikkje kjempe for og å måtte forsvare å skrive nynorsk kvar dag. At LO seier at det skal bli lettare, er eit viktig steg i rett retning.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no