Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Arkiv Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Seminar for nye lokallagsleiarar

 (23.08.2018)

Siste åra har vi hatt eigne seminar for nye lokallagsleiarar, og det har blitt veldig godt motteke. No gjentek vi suksessen og inviterer til seminar for nye leiarar i lokallag, fylkesmållag og yrkesmållag. Det er nokre veldig få plassar att. Vil du vere med? Kontakt hege.lothe@nm.no.

Fredag 31. august 2018:

Møteleiarar for seminaret: Hege Lothe

Program

17.00 Velkomen til seminar! ved Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. Presentasjonsrunde.

17.20 Kvifor Noregs Mållag?

- kort om historia til målrørsla og mållaget.

- korleis er organisasjonen vår bygd opp?

ved Jens Kihl, nestleiar

17.40 Medlemssystemet, medlemsregister, medlemspengar, årsmeldingar, mållagsåret, økonomi for lokallaga, momsrefusjon og Grasrotandelen med meir
ved Hege Lothe, info- og organisasjonskonsulent og Per Henning Arntsen, økonomikonsulent
Spørsmål og ordskifte

19.00 Nettsider, sosiale medium og litt om pressearbeid ved Inger Johanne Sæterbakk, styremedlem og Kjartan Helleve, informasjonskonsulent
Spørsmål og ordskifte

20.00 Middag

***

Laurdag 1. september

09.00 Kva gjer lokallaga og fylkesmållaga? Kva er viktige arbeidsfelt i arbeidsprogrammet? ved Live Havro Bjørnstad, organisasjonskonsulent i Hordaland Mållag
Spørsmål og ordskifte.

10.15  Oppdater-kampanjen ved Peder Lofnes Hauge, styremedlem

11.00 Lunsj! (både for lokallagstillitsvalde og dei som kjem til unge vaksne-samlinga)

Møteleiarar for samlinga: Birgitta Lim Ersland, 3. varamedlem til styret

12.00 Velkomen til unge vaksne og nye lokallagsleiarar.

Jens Kihl og Inger Johanne Sæterbakk ynskjer velkomen. Presentasjonsrunde.

12.30 Kvifor nynorsk: Kva er dei beste argumenta for nynorsk?

Ved Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom og Eva Marie M Mathisen, leiar i Lillehammer Mållag

Gruppeordskifte og fellesordskifte

15.15 Pause. Avslutning av seminaret for lokallagsleiarane. Vel heim!

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no