Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. DESEMBER 2018 Information in english


Nyhende Arkiv Vinterseminar 2019 Oppdater! Meld deg inn! Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunal nynorsk Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsk i Den norske kyrkja

 (29.08.2018)

Fram til i 2012 var Den norske kyrkja ein del av staten. Med endringa i 2012 er Kyrkja ikkje underlagt staten på same måte, sjølv om kommunane framleis har ei plikt til å stø Den norske kyrkja.

Ei av endringane etter den nye organiseringa er at Den norske kyrkja formelt ikkje er bunden av mållova.

Kyrkjemøtet, som er det øvste organet i Den norske kyrkja, har drøfta saka: Som trussamfunn med breitt nedslag i befolkninga såg Kyrkjemøtet i år det som viktig at Den norske kyrkja arbeider ope og transparent og derfor bør legge til grunn vesentlege delar i mållova.

Kva inneber dette i praksis for nynorsken? Dette var tema under eit hyggeleg møte i Kyrkjas hus i Oslo i førre veke.

Bilete: Frå venstre Kristian Skjeldal, seniorrådgjevar i Den norske kyrkja, Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag og Anders Backer-Grøndahl Eide, seniorrådgjevar i Den norske kyrkja.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no