Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

- Til lukke med Holbergprisen!

 (01.12.2005)

Pressemelding frå Norsk Målungdom, 01.12.05: - Det er flott at ungdom i Vennesla ikkje berre held på dialekten, men òg lagar prisvinnande forskingsprosjekt om han, seier Synnøve Midtbø Myking, leiar i Norsk Målungdom.

Ein mediaklasse på Vennesla videregående skole har i to månader studert dialekten i Vennesla, og kvifor denne har halde seg så godt. For prosjektet fekk dei nyleg Holberg-prisen, som dei konkurrerte med tolv andre vidaregåande skular om.

- Forskingsprosjektet syner at dialekt heng saman med identitet og med tilhøyrsle til staden ein er frå. Dialekten i Vennesla er vorten utsett for press frå Kristiansand, men likevel har han halde seg. Me vil gratulera Vennesla videregåande skole med prisen og med arbeidet som er gjort, og samstundes oppmoda skular andre stader til å gjera liknande prosjekt, seier Synnøve Midtbø Myking.

Norsk Målungdom
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no