Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Opning av www.vallemal.no

 (10.10.2005)

Valle Mållag har i samband med kulturveka i Valle offisiell opning av ei ny internettside som heiter Talemålet i Valle og Hylestad på torsdag denne veka. Adressa er <a href="http://www.vallemal.no/main.jsp">www.vallemal.no</a>

Opninga vert torsdag 13. oktober kl. 12:00 i Valle kommunehus for spesielt inviterte.

Kl 19:00 same dag og stad, vert det presentasjon for alle interesserte. Gratis inngang.

Målsetjinga med internettsida er at mest mogeleg informasjon om dette særmerkte talemålet skal verte lett tilgjengeleg, og dermed bidra til at målet vert bruka i komande generasjonar.

Me vonar også at internettsida vert av stor interesse for fagfolk innan språk. Alt arbeid er utført på dugnad.

Den nyutvikla internettsida inneheld til no 4800 oppslagsord. 800 av desse er komplett utfylte med alle detaljar. Programmet inneheld ein innleiande del med mellom anna bakgrunnsstoff om ordklassane.

Orda har fått sitt eige detaljbilete. Her er informasjon om ordklasse, alle bøyingsformer, forklåring og døme på bruk i setning. Detaljbiletet har lydfil slik at ein får høyre uttalen. Mange av orda har i tillegg eit fotografi eller skisse.

Valle Mållag
v/ Sigurd Brokke
4748 RYSSTAD
Tlf: 37 93 61 96
Mob: 48 22 27 65
Arb: 99 54 30 79
<a href="mailto:s-brokke@online.no">s-brokke@online.no</a>

Trond Sæbø Skarpeteig
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no