Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Noregs Mållag: Viktig rundskriv frå Utdanningsdirektoratet

 (08.07.2005)

Utdanningsdirektoratet har i dag sendt ut rundskriv til kommunane og fylkesmennene som presiserer retten til opplæring på eiga målform. Rundskrivet kjem etter at nokre kommunar har blanda nynorsk- og bokmålsgrupper i undervisninga, i strid med denne retten.

- Noregs Mållag er glad for at direktoratet så klårt presiserer at retten til opplæring på eige mål er grunnleggjande, og at kommunane ikkje kan organisere seg bort frå den, seier leiar Steinulf Tungesvik.
- Det er ikkje akseptabelt å krenka retten til elevar og foreldre for eventuelt å spara pengar i undervisningssektoren, held han fram.

- Noregs Mållag har måtta føra ei heilt unødig rettssak mot Sandnes kommune i vinter for å få avklara dette spørsmålet, og det er ei lette for alle elevar og foreldre landet over at saka no er avklara klårt og tydeleg ein gong for alle gjennom rundskrivet, seier Tungesvik. Tungesvik føreset at alle skular vil følgje det nye rundskrivet til punkt og prikke, til beste for elevane.

Rundskrivet presiserer at gruppene som hovudregel ikkje kan blandast i fag der det føregår skriftleg undervisning. - Det er viktig at rundskrivet seier tydeleg at det er ein unntaksregel at blanding kan skje i timar med praktisk/munnleg opplæring, men likevel ikkje når det i slike timar er stor grad av skriftleg opplæring, seier Tungesvik.

Fleire opplysningar: Steinulf Tungesvik 91 80 56 20

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no