Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Læreplanane vert klare i august

 (22.06.2005)

Melding. 22.06.05. I utgangspunktet har departementet sagt at læreplanane skal vere ferdige før sommaren. På grunn av mange tilbakemeldingar som departementet må gå igjennom, kjem læreplanane først å bli lagt fram i august. Noregs Mållag og fleire stortingspolitikarar har påpeika at framlegget om læreplan i norsk gjekk i mot sidemålsforliket i Stortinget.

Dette skriv Utdannings- og forskningsdepartementet på heimesidene:

"Nye læreplaner klare før skolestart i august
Kunnskapsløftet for grunnskolen og videregående opplæring skal gjennomføres fra 2006. I den forbindelse skal det også innføres nye læreplaner. Disse vil være klare i august før skolestart 2005.

Etter en omfattende høringsrunde oversendte Utdanningsdirektoratet forslag til nye læreplaner for alle fag i grunnskolen og for fellesfagene i videregående opplæring til departementet den 7. juni 2005. I rundskriv F -13/04, Dette er Kunnskapsløftet, kultur for læring, er det informert om at læreplanene vil bli fastsatt før sommeren 2005.

Departementet har nå hatt flere møter med sentrale fagmiljøer om direktoratets forslag. Her har det fremkommet en rekke konstruktive forslag til forbedringer. Departementet har derfor kommet frem til at læreplanene bør fastsettes i august.

Direktoratets forslag til læreplaner har stort sett blitt positivt mottatt. De konstruktive innspillene vi nå har mottatt viser imidlertid at planene fortsatt kan bli bedre. Jeg ønsker å ta den tid som er nødvendig for å vurdere alle forslag grundig og foreta nødvendige justeringer, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
De nye læreplanene vil bli fastsatt før skolestart. Skoler som har fått innvilget søknader om å ta en eller flere lærerplaner i bruk skoleåret 2005-2006, vil dermed fortsatt kunne gjøre dette.

Forslagene som direktoratet oversendte 7. juni kan leses på www.kunnskapsloeftet.no

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no