Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Pris til Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

 (22.04.2005)

Melding. 22.04.05. Alf Helleviks mediemålpris for 2005 går til Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Rotevatn har skaffa seg eit namn i den norske medieverda. Ho framstår dessutan som eit føredøme når det gjeld stødig nynorsk, trygg i form og sikker i framføringa. I Mediemållaget har ho vist aktivt engasjement for det nynorske målet.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn kjem frå Volda og har arbeidd både i avis og kringkasting. Først arbeidde ho som skrivande journalist i Sunnmørsposten, deretter i Bergens Tidende, før ho - etter avslutta journalistutdanning på heimstaden - tok til i NRK i 1999. Her var ho innom Dagsnytt, aktualitetsmagasinet Her og Nå og til slutt TV-sporten. Frå 2003 har ho vore tilsett som redaksjonssjef i nyheitsavdelinga i Kanal 24.

Mediemålprisen vart oppretta i 1998 , og har som målsetting å stø arbeidet til yngre nynorskbrukarar i media . I prisnemnda sit NRK-journalist Ingolf Håkon Teigene, rektor ved Universitetet i Tromsø Tove Bull og journalist i Bergens Tidende Olav Kobbeltveit, alle oppnemnde av Det Norske Samlaget. Prisen er på kr 10.000.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no