Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nye nynorskpraktikantplassar!

 (07.04.2005)

Nynorsk mediesenter i Førde er eit kurs- og opplæringssenter for nynorsk i etermedia, drive av NRK. Senteret skal rekruttere og lære opp 10 nynorskpraktikantar i året og drive kursverksemd med rot i nynorsk og media. No lyser dei ut det tredje kullet.

Dette seier dei om seg sjølv:
Nynorskpraktikant i NRK?
Nynorsk mediesenter tek frå 1. september inn fem nynorskpraktikantar for opplæring i seks månader. Dei får lære journalistikk for radio, fjernsyn og Internett og nynorsk eterspråk.

Opplæringa skjer i hovudsak gjennom praktisk arbeid i redaksjonen til NRK Sogn og Fjordane. Dei to siste månadane skal praktikantane ha praksis i andre redaksjonar, i og utanfor NRK.

Dei som vert tilsette, må ynskje å bli journalistar. Vi leitar fyrst og fremst etter samfunnsengasjert ungdom med ei «brennande sjel» og ei god røyst. Det krevst gode allmennkunnskapar og godt språk, både skriftleg og munnleg. Interesse for radio- og fjernsynsarbeid må dei ha, og gjerne litt røynsle i journalistikk, men det er ikkje eit krav. Dei må ha fullført vidaregåande skule for å vere aktuelle. Ynskjer du å bli nynorskpraktikant må du sende oss ein skikkeleg søknad med attestar og vitnemål, og vi tilset etter intervju og studiotest. Praktikantane får løn i opplæringstida. Det er inga bindingstid til NRK etterpå, men heller ikkje garanti om arbeid.

Lurer du på noko kan du ringe leiaren:
Magni Øvrebotten på mobiltelefon 970 55 201
Eller kontakte oss på: <a href="mailto:nynorskmediesenter@nrk.no">nynorskmediesenter@nrk.no</a>

Ynskjer du å bli nynorskpraktikant i Nynorsk mediesenter frå 1. sepember 2005 må du sende oss ein søknad innan 25. april.

Merk søknaden: «Nynorsk 01/05»
Send han til:
Nynorsk mediesenter
Postboks 100
6801 Førde

Uansett om du vil søkje eller ikkje; ta deg tid til å lese dei flotte nettsidene på <a href="http://www.nynorskmediesenter.no/go.cfm?id=41889">www.nynorskmediesenter.no</a>

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no