Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ingen vil forske på sidemål

 (03.03.2005)

Melding 03.03.05 Her kan du lese vitringa frå Utdanningsetaten om forhandllingane mellom Oslo kommune og Gøteborg Universitet. Universitetet har no trekt seg frå forhandlingane og ynskjer ikkje å forske på forsøket.


"Institutionen för pedagogik och didaktik Göteborgs universitet

Utdanningsetaten
Oslo kommune


Protokoll etter avsluttede forhandlinger om evaluering av "Forsøk med valgfritt skriftlig sidemål" ved ni videregående skoler i Oslo


Oslo kommune har bedt om en evaluering av sitt forsøk med valgfritt skriftlig sidemål på ni videregående skoler i kommunen. Utdanningsetaten innbød i denne sammenheng til en anbudsrunde. En forskergruppe ved Institutionen för pedagogik och didaktik ved Göteborgs universitet la inn et tilbud 10. desember 2004. Drøftinger og forhandlinger om tilbudet ble gjennomført i to møter, 20. desember i Oslo og 124. januar i 2005 i Göteborg, samt gjennom flere underhåndskontakter.


Utdanningsetaten og forskergruppen har nå kommet til enighet om at den evalueringen som er foreslått i tilbudet, ikke er godt nok egnet for de behov som forsøket har. Partene har derfor kommet overens om at de er løst fra alle gjensidige forpliktelser i forbindelse med dette tilbudet.

Forskergruppen har i sitt tilbud beskrevet en omfattende effektevaluering basert på kvantitative og kvalitative element integrert i en kvasi-eksperimentell og longitudinell design med skoler valgt av Utdanningsetaten til å være utenfor forsøket som kontrollgruppe til forsøksskolene. Under forhandlingene har forskergruppen utdypet sin kunnskap om forsøket og har derfor tatt opp med Utdaningsetaten at en klassisk effektevaluering av den typen som er foreslått, ikke svarer til kommunens behov. Kompleksiteten har vist seg større enn forventet, og dette kan skape vansker for gjennomføringen av designet. Forskergruppen er dessuten blitt bekymret for intensiteten i debatten om forsøket og av medienes omtale av elevboikott av de nasjonale prøvene, som skulle anvendes i evalueringen. En fare ved dette er at risikoen for frafall eller for ulikt frafall i forsøks- og kontrollgruppen kan føre til problemer som ikke kan rettes opp og altså få alvorlige konsekvenser for kvaliteten på resultatetene.

Dette betyr ikke at forsøket ikke kan evalueres med andre design. Forslag til alternative modeller er blitt lagt fram av forskergruppen og er blitt vurdert i forhandlingene, men er ikke blitt valgt, enten fordi de har gått for langt utenfor konkurransegrunnlagets forutsetninger, eller har stilt krav om kompetanse som ikke er representert i forskergruppen.

Utdanningsetaten på sin side er kjent med at forskergruppen i betydelig grad har fått oppmerksomhet fra norske medier og interesseorganisasjoner på grunn av sitt tilbud på evalueringane, Utdanningsetaten har forståelse for at forskergruppen vektlegger også dette hensynet.

Partene har 28.02.05 blitt enige om å avslutte forhandlingene uten å undertegne en avtale om evaluering av forsøket med valgfritt skriftlig sidemål ved ni vidergående skoler i Oslo.


Oslo for Utdaningsetaten

Astrid Søgnen
direktør


Gøteborg for forskergruppen

Rolf Lander
professor"

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no