Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Lesesenteret takkar nei til å forske på sidemålsfritak

 (07.01.2005)

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking i Stavanger er siste forskingsinstitusjon som takkar nei til å forske på sidemålsfritaket i Oslo. Med avslaget frå dei har alle relevante forskingsinstitusjonar takka nei. Svaret frå lesesenteret kan du lese <a href="http://www.nm.no//side.cfm/1660/41643">her</a>.

Brevet er eit svar til NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) om eit forskingssamarbeid der Lesesenteret skulle ta seg av den språklege evalueringa av prosjektet som NIFU ikkje har kompetanse til.

LESESENTERET
18.11.04

NIFU STEP

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking har vurdert spørsmålet om samarbeid om et anbud i forhold til konkurransegrunnlaget for ”Evaluering av forsøk med valgfritt skriftlig sidemål” i Oslo kommune. Vi har kommet til at vi ikke har mulighet til å delta i et slikt samarbeid ut fra følgende begrunnelse:

1. Dette skal være en effektundersøkelse av det å sløyfe skriftlig opplæring i nynorsk og bruke den frigjorte tiden på å styrke opplæringen i hovedmål, lesing av flere tekster på nynorsk og vektlegge kunnskap om nynorsk som bruksspråk i samfunnet. Det er vanskelig å se at dette tiltaket skal kunne gi noen målbar effekt på så omfattende parametre som elevenes skriveferdighet, leseferdighet, muntlige framstillingsevne og holdninger til norskfaget generelt og sidemålet spesielt.
2. Effektundersøkelser er generelt vanskelig å foreta. Det stilles strenge metodiske krav, som det vil være nærmest umulig å tilfredsstille i en normal opplæringssituasjon og der forsøket allerede er satt i gang og en ikke har annen kontroll med betingelsene enn at forsøksklassene følger en noe tilpasset læreplan.Det er så mange faktorer som spiller inn og som det er svært vanskelig å kontrollere at det vil være nesten umulig å vite hva som er effekt av dette tiltaket eller hva som skyldes andre forhold.
3. Vi antar at deler av evalueringen vil måtte være av kvalitativ art, og at en må basere den på intervju, observasjon og til en viss grad vurdering og analyse lydopptak av muntlig framstillingsevne. Det vil være vanskelig for oss som er basert i Stavanger, å ha en så tett kontakt med klassene og norsklærerne som en slik metode tilsier.
4. Vi vet ennå ikke noe om hvordan de nasjonale prøvene i lesing og skriving kommer til å se ut våren 2005, og vet derfor heller ikke hva slags data disse prøvene kan gi. Men vi regner med at det kan bli vanskelig å hente inn kvantitative data for annet enn leseforståelse.
5. Fristen for å levere anbud er allerede 10. desember. Det er for kort tid til at vi kan makte å planlegge en faglig tilfredsstillende evaluering med tanke på et så omfattende innhold som dette oppdraget skal ha både når det gjelder problemstillinger og metode.

Takk til NIFU STEP for invitasjonen til å samarbeide om et anbud. Konklusjonen er at vi i dette tilfellet ikke ser oss i stand til å delta i utarbeidingen av et tilstrekkelig troverdig og faglig solid prosjektforslag.

Med vennlig hilsen
Ingolv Austad
senterleder

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no