Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Siger for Mållaget (17.12.2004)

17.12.2004. I striden om Sandnes kommune har rett til å slå saman nynorskklasser med bokmålsklasser har Sandnes mållag no vunne ein førebels siger. Sandnes mållag har fått fullt medhald i Høgsteretts kjæremålsutval i spørsmålet om mållaget har rettsleg interesse i å gå til søksmål om spørsmålet om rett til eiga gruppe. Det er ei avgjerd som er prinsipiell og viktig for Mållaget, andre interesseorganisasjonar og politiske rørsler.

Les meir- Flott med dialektar i TV2 (16.12.2004)

Pressemelding frå Noregs Mållag. 16.12.04. – Riksmålsforbundet viser forakt for dialektar, seier leiar i Noregs Mållag, Endre Brunstad, etter at viseformann i Riksmålsforbundet, Tor Guttu, har gått ut mot dialektbruken i TV2.

Les meirInternasjonalt program for Noregs Mållag (13.12.2004)

13.12.2004. Retten til språk er ein menneskerett. Retten er mellom anna nedfelt i menneskerettsfråsegna åt SN og i den universelle fråsegna om språklege rettar frå 1996 (Barcelona-fråsegna). Likevel vert svært mange språk kua og undertrykte. Det gjeld òg nynorsken. Noregs Mållag vil gjere noko med denne stoda. Difor treng me meir målstrid, og difor må målstriden gjerast meir internasjonal. Internasjoanlt utval har laga eit utkast til eit internasjonalt program for Noregs Mållag som skal vedtakast på landsmøtet i 2005. Internasjonalt program skal vere ein reiskap for det internasjonale arbeidet åt Noregs Mållag. Utkastet kan lesast <a href="http://www.nm.no/maalsaker.cfm/9439/9438">her</a>.

Les meir(10.12.2004): Regional organisering i Noregs Mållag
(09.12.2004): Språkrådet takkar nei til Oslo Kommune
(06.12.2004): Nynorsk forskarnettverk
(06.12.2004): «Kulturkameratane» lovar nynorskløft
(01.12.2004): Lærebokstønaden er sikra!
(30.11.2004): Historieforfalsking?
(24.11.2004): - Slå saman utdanning og kultur
(24.11.2004): Dramatisk for nynorsk pensumlitteratur
(05.11.2004): Merknad til KUF-komiteen om statsbudsjettet
(29.10.2004): Dialektpris til Ravi
(26.10.2004): Storsiger for nynorsk i Reinli!
(25.10.2004): «Syng sjøl»
(20.10.2004): Kvinneleg forlagssjef på Samlaget
(12.10.2004): - Nynorsken må inn i statsstøtta aviser
(11.10.2004): Haugsgjerd og Sandes fekk Nynorsk redaktørpris
(08.10.2004): Svar frå Informasjonsdirektøren i Helse Bergen
(06.10.2004): - Regjeringa vil likevel ikkje styrkje nynorsken
(05.10.2004): Kvifor tok Helse Bergen i bruk bokmål?
(05.10.2004): Sandnes-saka: Mållaget har søksmåls-rett
(30.09.2004): Ny bokbransjeavtale
(27.09.2004): Einar den store
(08.09.2004): Clemets direktorat på ville vegar
(08.09.2004): «Fagmiljø slaktar Oslo-fritaket»
(08.09.2004): Svaret frå Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning
(08.09.2004): Svaret frå Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
(06.09.2004): Uforsvarleg nynorsk-fritak i Oslo!
(20.08.2004): Historisk Bildøen!
(13.08.2004): Sandnes namsrett tok ikkje stilling til lovbrot i Sandnes kommune
(23.06.2004): Sandnes Mållag til sak mot Sandnes kommune
(17.06.2004): - Meir nynorsk i Clemet-skulen
(17.06.2004): Målblome til Dagsavisen
(11.06.2004): Mållaget med varsam optimisme kring sidemålsforliket
(10.06.2004): Første mastergrad i Nynorsk skriftskultur
(09.06.2004): Hald på nynorsken!
(08.06.2004): Siger i Gausdal!
(08.06.2004): Krf-representantane er i tvil
(07.06.2004): Hordaland Ap for gode sidemålsordningar
(07.06.2004): Elevane seier nei takk til nynorsk-fritak
(07.06.2004): Målpris til Jostedalen Breførarlag
(07.06.2004): Doblougprisen til Marit Tusvik
(02.06.2004): Clemet avviser at ho har ført Stortinget bak lyset
(02.06.2004): Kjartan Fløgstad fyller 60 år
(02.06.2004): Nytt Noreg-frimerke
(01.06.2004): Sidemålsundervisninga: Lær av dei som får det til!
(01.06.2004): Ungdomsskulelærarar for sidemålseksamen
(01.06.2004): Går mot Clemet-utsegn
(28.05.2004): Nynorsk på 1-2-3
(27.05.2004): Krev meir nynorsk i skulen
(27.05.2004): Nynorsktilbodet i Oslo-grunnskulen i fare!
(25.05.2004): Nynorsk bar på Torstrupkjellaren!
(14.05.2004): Den livsfarlege nynorsken
(14.05.2004): Storsiger for nynorsken på Karmøy!
(13.05.2004): Sidemålet må ikkje svekkjast
(12.05.2004): Noreg framleis ein kulturnasjon
(12.05.2004): Syn og Segn-framlegg møter motbør
(11.05.2004): Nynorsk til innvandrarane no!
(11.05.2004): Nei, Kongshaug!
(11.05.2004): Vil ha nynorsk-plikt i statsstøtta aviser
(10.05.2004): Flott aksjonsdag for sidemål!
(06.05.2004): Bokmålstabbe av Læringssenteret
(04.05.2004): Nynorsk i Oslo-avisene
(30.04.2004): Feil på loddgiro
(29.04.2004): Målsak - mellom lærevegring og liberalisme
(28.04.2004): Sogn og Fjordane KrF vil ha sidemålseksamen!
(28.04.2004): Studentmållaget markerer 1.mai
(28.04.2004): Høyringsfråsegn om omdanninga av Norsk språkråd
(27.04.2004): Klar melding frå Bondeungdomslaget i Bergen!
(25.04.2004): Endre Brunstad attvald som leiar i Mållaget
(25.04.2004): Styrk sidemålsopplæringa!
(25.04.2004): Målpris til Are Kalvø
(24.04.2004): Nynorsk på Gardermoen
(24.04.2004): Målblome til Geir Grav og Torill Tørjesen
(23.04.2004): Gatekonsert for sidemålet!
(23.04.2004): Nynorsk litteraturpris til Jon Fosse
(23.04.2004): Leiartale på landsmøtet i Ålesund
(23.04.2004): Nynorsk barnelitteraturpris til Hilde K. Kvalvaag
(22.04.2004): Innbyding til presselunsj
(21.04.2004): Mangfald i Austmannalaget
(20.04.2004): Gatekonsert for nynorsk!
(19.04.2004): Sidemålsvedtaket i Oslo bystyre
(19.04.2004): Endre Brunstad tek attval i Noregs Mållag
(19.04.2004): Oddny Ueland har gått bort
(15.04.2004): Svak sidemålsøknad frå bystyret i Oslo
(13.04.2004): Kringkastingsprisen til Audhild!
(06.04.2004): Clemet med svak argumentasjonsføring
(01.04.2004): NRK sluttar å tekste filmar på nynorsk
(31.03.2004): Regjeringa med åtak mot sidemålet
(31.03.2004): Eit slag i trynet for lokaldemokratiet
(31.03.2004): Ulike reaksjonar på sidemålsframlegg frå regjeringa
(31.03.2004): Utdanningsministeren presenterer ny melding
(31.03.2004): Vil KrF og Venstre gå til åtak på nynorsken?
(30.03.2004): No vert det mindre sykdom!
(30.03.2004): Mållova gjeld også for helseføretaka
(30.03.2004): Berre nynorsk i Florø
(29.03.2004): Målprisen for 2003 til Kjell Bitustøyl
(29.03.2004): Stor nynorsksiger for elevane!
(26.03.2004): Aftenposten med lekkasje: Vil fjerne sidemålseksamen
(26.03.2004): Merkeleg sidemålsutspel frå Clemet!
(26.03.2004): Krigserklæring frå Clemet
(24.03.2004): Ny leiing i Norsk Målungdom
(19.03.2004): Landsmøte i Norsk Målungdom
(19.03.2004): Underskrifter for nynorsk i Stavanger
(19.03.2004): Organisasjonskultur
(15.03.2004): Vi vil ha obligatorisk sidemål
(15.03.2004): Målpris til sjefredaktør
(12.03.2004): Justisdepartementet bryt lova
(11.03.2004): Den Store Vetle-Ivar Testen
(11.03.2004): Kampen mot nynorsken
(10.03.2004): Hartvig Sætra har gått bort
(10.03.2004): Målprisen til Jon Låte
(09.03.2004): Styrk sidemålet!
(09.03.2004): - Nynorskundervisning er ikkje bortkasta tid
(09.03.2004): Oslo AP vil styrkje sidemålet
(03.03.2004): Flott kulturtilskiping!
(02.03.2004): Brei støtte for sidemål!
(02.03.2004): Set i verk positive forsøk i sidemålsundervisninga
(01.03.2004): Overrekking av sidemålsopprop!
(27.02.2004): Mållagspris til Knut Medhus
(26.02.2004): Sparebanken Vest fekk pris
(26.02.2004): Vil halde på nynorsk
(25.02.2004): Tre søkjarar til Nynorsk mediesenter
(23.02.2004): Målpris frå Hjelmeland Mållag
(23.02.2004): Vil ruste opp nynorskundersvisinga
(23.02.2004): Nynorskens kulturelle plass i skulen
(18.02.2004): Utdeling av målbukett på Sotra
(17.02.2004): Nynorsk mediesenter i Førde
(16.02.2004): Nytt Pirion i sal!
(16.02.2004): Pris til Sigmund Løvåsen
(16.02.2004): Side Brok vann Urørt-finalen
(13.02.2004): Kjærleik på nynorsk
(13.02.2004): Kultur-opprop for sidemål
(12.02.2004): Bacon eller beiken?
(12.02.2004): Opplagsauke for lokalaviser
(11.02.2004): Vestfold Venstre for nynorsk
(11.02.2004): Fritak på Revetal skole
(10.02.2004): Inspirert samling av lærarar
(10.02.2004): Vil ha nynorsk namn på nytt tilsyn
(09.02.2004): Det nynorske Oslo
(06.02.2004): Manar til kamp mot åtaket på nynorsken
(06.02.2004): Osloungdom saman for nynorsken
(06.02.2004): Nytt sidemålsstudium!
(06.02.2004): Oslo er ein småleg hovudstad
(05.02.2004): Noregs Mållag helsar den samiske nasjonen
(05.02.2004): Osloungdom for nynorsk!
(04.02.2004): - Oslo-byrådet med åtak mot tospråksituasjonen
(04.02.2004): Sidemålsdebatt i Standpunkt
(04.02.2004): SV for sidemålet
(04.02.2004): Sidemålsøknad frå byråden
(30.01.2004): Om Hagen og nynorsk
(29.01.2004): Novelletevling i Harstad
(29.01.2004): Dei Nynorske Festspela 2004
(27.01.2004): Vestfold Høgre vil ha fritak frå sidemål
(27.01.2004): Juvikfolke på Det Norske Teatret
(27.01.2004): Haldningar til språk
(23.01.2004): Ny reiseskrivar i Noregs Mållag
(23.01.2004): Styrking av nynorsk fram mot 2013
(22.01.2004): Kampen mot sidemålet
(22.01.2004): Høyring om arbeidsprogram
(22.01.2004): Nynorskforbod i mange aviser
(20.01.2004): - Carl I. Hagen med argument for sidemål
(20.01.2004): Vil bli sitert på bokmål
(19.01.2004): - Målrørsla skjønar ikkje nynorskens beste!
(19.01.2004): Pris til Guri Vesaas
(19.01.2004): - Nynorsk er veldig gøy!
(19.01.2004): Syrlig og Sarkastisk Nynorskmann
(16.01.2004): FRP-framstøyt avvist på Askøy
(15.01.2004): Positive sidemålsforsøk
(15.01.2004): Nynorsken i Oslo
(15.01.2004): Asker søkjer om fritak i sidemål
(14.01.2004): Sidemålsstilen i europeisk perspektiv
(13.01.2004): Dårlege kår for nynorsken
(13.01.2004): Fleire vil ha nynorsk
(12.01.2004): Dagbladet for nynorsk!
(12.01.2004): VG for nynorsk!
(12.01.2004): Nynorsk verre enn banning?
(12.01.2004): Norden og språk
(12.01.2004): Oslo og kampanjen mot nynorsk
(09.01.2004): Seier nei til sidemålsfritak
(08.01.2004): Feigt framlegg!
(08.01.2004): Ulike meiningar om nynorsk
(08.01.2004): Trur sidemålsfritaket vert avvist
(08.01.2004): Oslo AP og sidemålet - nokre presiseringar
(07.01.2004): - Kristin Clemet må avvisa sidemålsfritak!
(07.01.2004): Rune Gerhardsen går imot nynorsk
(05.01.2004): Ny nynorsk redaktør i Dragedalsposten
(05.01.2004): Ny nynorsk nettstad!
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no