Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 15. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Internasjonalt program for Noregs Mållag

 (13.12.2004)

13.12.2004. Retten til språk er ein menneskerett. Retten er mellom anna nedfelt i menneskerettsfråsegna åt SN og i den universelle fråsegna om språklege rettar frå 1996 (Barcelona-fråsegna). Likevel vert svært mange språk kua og undertrykte. Det gjeld òg nynorsken. Noregs Mållag vil gjere noko med denne stoda. Difor treng me meir målstrid, og difor må målstriden gjerast meir internasjonal. Internasjoanlt utval har laga eit utkast til eit internasjonalt program for Noregs Mållag som skal vedtakast på landsmøtet i 2005. Internasjonalt program skal vere ein reiskap for det internasjonale arbeidet åt Noregs Mållag. Utkastet kan lesast <a href="http://www.nm.no/maalsaker.cfm/9439/9438">her</a>.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no