Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Sidemålsvedtaket i Oslo bystyre

 (19.04.2004)

Melding. 19.04.04. I førre veke vedtok fleirtalet i Oslo bystyre (FrP, Høgre, KrF og Ap) å søkje Læringssenteret om å få lov til å gje fritak for sidemålet for om lag halvparten av elevane som byrjar på vidaregåande skule i hausten.

Vedtaket i Oslo bystyre er: «Oslo kommune søker Læringssenteret om et treårig forsøk i den videregående skolen der elevene i ett årskull ved halvparten av de videregående skolene får muligheten til valgfri skriftlig sidemålsopplæring.

Prosjektet utvikles og gjennomføres i regi av etablerte forskningsmiljøer med kompetanse på området i nært samarbeid med UFD, Oslo kommune og de aktuelle skolene, lærerne og elevene. Det settes av tilstrekkelige ressurser til en grundig evaluering av forsøket.

Byrådet godkjenner prosjektet og forskningsopplegget på vegne av kommunen, herunder hvilke skoler som skal omfattes av prosjektet. Komiteen holdes løpende informert.

Det må sikres unntaks- og overgangsordninger for de elever som ikke får karakter i skriftlig sidemål når disse skal søke høyere utdanning.

Det må tilrettelegges slik at de elevene som ønsker skriftlig sidemål på skoler der dette skal være valgfritt må få et fullverdig tilbud om skriftlig sidemålsundervisning.»

Vedtaket vart fatta etter lang tid med debatt. Innanfor til dømes Arbeiderpartiet er det mange som har meint at ein heller bør styrke undervisninga i sidemålet, framfor å ta den vekk.

Også mange elevar og lærarar i Oslo har vore svært usamde med Høgre-byråden sin strategi for å gjere sidemålet valfritt.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no