Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

SV for sidemålet

 (04.02.2004)

Melding. 04.02.04. Debatten om sidemål i Osloskolen har blusset opp igjen, og foreløpig har det kommet fram få nye synspunkter siden forrige runde, heiter det frå Kulturpolitisk utval i SV som har vedteke ei fråsegn for obligatorisk sidemål.

Holdninger rundt dialekter har endret seg positivt de siste åra, samtidig som holdningene til sidemål, her nynorsk, har endret seg negativt. SVs kulturpolitiske utvalg mener nynorsk bør være en større og mer alminnelig del av skolehverdagen, som i det vellykkede prosjektet på Holmlia ungdomsskole, og ikke avgrenses til en smal del av norskopplæringa.

SVs kulturpolitiske utvalg mener det er god grunn til å diskutere dagens sidemålsundervisning både internt i skolen, i politiske organer og i offentligheten. Ikke minst i Oslo er det i dag uten tvil en utbredt misnøye blant elevene med sidemålsundervisningen.

Løsningen er likevel ikke å fjerne denne delen av skriftlig og muntlig norskopplæring, men å forandre den. Selv om vi har lite forskningsbasert kunnskap om hvordan sidemålsundervisningen foregår, er det liten tvil om at den ofte blir en «ekstra» del som preges av grammatikk, pugging og lesning av høylitterære tekster som mange elever står fremmede overfor. Mange bokmålselever går gjennom 13 års skolegang med en vrangforestilling om at nynorsk er en dialekt eller et fremmedspråk - og ikke et samlende skriftspråk for en lang rekke av landets talemål.

I stedet for å låse fast konflikten i en stillingskrig mellom «nynorskfolk» og «anti-nynorskfolk», må vi ta inn over oss at de finnes to norske skriftspråk på samme vis som det finnes en mengde dialekter. Respekten for dialektene som bidrag til en mangfoldig kultur har økt de siste generasjonene, og angsten for «kebab-norsk» begynner allerede å svekkes fordi nordmenn har erfaring for at skriftspråk ikke blir ødelagt av variasjoner i talemål. Den økte anerkjennelsen av dialektene er resultat av mange års holdningskamp. Respekten for nynorsk skriftspråk har ikke fulgt med i denne utviklingen, og utfordringen i dag er å utvikle både kunnskap og holdninger om «tospråklighet» som ressurs både for samfunnet og for den enkelte.

Lese- og skriveopplæring er et felt hvor norsk forskning har vært i front internasjonalt og hvor nye innsikter fra forskningen raskt er blitt tatt i bruk i den praktiske skolehverdagen. Men det har vært drevet lite forskning om hvordan sidemålsundervisning faktisk foregår og om hvordan den kan utvides til å bli mer praktisk anlagt og knyttet til mange andre fag enn norskfaget, slik man nå har gjort gode erfaringer med i blant annet den mangekulturelle bydelen Holmlia i Oslo. SVs kulturpolitiske utvalg ber partiet være med å ta initiativ til en langt sterkere forskningsinnsats her.

Kulturpolitisk utval i SV

Les meir hjå <a href="http://www.sv.no/">www.sv.no</a>

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no