Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Sidemålsordskifte i RedaksjonEN

 (23.10.2003)

Melding. 23.10.03. RedaksjonEN har hatt ordskifte om sidemålet. Både Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Ola E. Bø og Jon Eikemo snakka godt om nynorsk og sidemål. Les heile ordskiftet som er referert av Observer as.

Kilde: NRK 1 RedaksjonEN
Dato: 22.10.2003
Tid: 20:25

Slutt for sidemål?

Nynorskfolket blir provosert av forslag om å kutte sidemålet i
skolen.

Per Ståle Lønning, TV2, er selv nynorskmann, men går inn for at man
kutter den skriftlige nynorsken. Det har utviklet seg til å bli et
hat-fag, påpeker Lønning. Han forteller at han selv snakker nynorsk
fordi han er født og oppvokst på Stord. Lønning mener målrørsla bør
konsentrere seg om å beholde nynorsken der den fortsatt har rotfeste,
og legger til at nynorskfolket etter hvert bør skjønne at nynorsk i
Oslo er en tapt sak.

Skuespiller Jon Eikemo synes det er vrøvl at man skal fjerne
sidemålet fra skolen. Det er mye kultur som springer ut fra dette
målføret, påpeker Eikemo. Han mener bokmål er et mye flatere språk,
og er skuffet over at byfolk er så innsnevret at de ikke klarer å
lære nynorsk. Eikemo peker på at nynorsk og bokmål er likestilt.

Professor Finn-Erik Vinje bemerker at sidemål kan være både bokmål og
nynorsk. Vinje mener at man i skolen bør få mer tid til skrivetrening
på hovedmålet, og ønsker derfor at sidemålet skal være frivillig. Han
viser et prøveprosjekt der det viser seg at gramatikken blir bedre
med en ny ordning.

Audhild Gregoriussdotter Rotevatn, Kanal 4, mener man bør beholde
nynorsk som sidemål. Det handler om vår kulturarv, vår identitet og
at det faktisk bor folk utenfor ring tre. Vi som bor innenfor ring
tre er veldig mange nynorskfolk, og det er smarte folk. Mine
fremtidige barn skal også lære å bruke seg et godt språk, og skal man
bli god i språk, må man lære mye språk, sier Rotevatn.

Ola Bøe, dramaturg, Det Norske Teatret, slår fast at ingen ønsker at
elevene skal hate nynorsk-undervisningen. Han erkjenner at debatten
alltid handler om sidemål, og mener at debatten skal handle om å være
glad i sitt eget språk. Bøe mener man må se på de to ulike målformene
som en ressurs, ikke som et problem.

Vinje er opptatt av at man skal bruke norsktimene mest mulig
effektivt, og ikke bruke tid på å pugge nynorske verb. Rotevatn er
opptatt av at debatten ikke må bli en krig mellom nynorsk og bokmål,
og at man heller bør stå sammen for å møte utfordringene mot det
engelske språket. Lønning mener man ikke minsker det engelske presset
ved å tvinge elevene i Oslo til å lære nynorsk. Bøe mener at man vil
få bedre resultat i sidemålsundervisningen dersom det satses riktig.

Vinje viser til at elever i nynorsk-kommuner har svært lett for å
lære bokmål, ettersom det finnes over alt. Bøe poengterer at elevene
i bokmålskommuner vanskelig lærer nynorsk fordi språket er ekskludert
fra f.eks. aviser. Lønning peker på tat nynorsk er representert i NRK
og andre steder. Vinje opplyser at det blir færre nynorskbrukere i
overgangen fra barn til voksen. Bøe fastholder at nynorsken er viktig
del av norsk språkkultur. Nynorsken vil ikke dø, avslutter han.


Programleder: Viggo Johansen. Innslag.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no