Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsk skuledebatt på Firda

 (26.08.2003)

Melding. 26.08.03. Det er skuledebattar på dei vidaregåande skulane denne veka. Nokre debattar vert meir hardslåande enn andre. På Firda vidaregåande skule i Sogn og Fjordane vart nynorsken ei av dei viktigaste sakene!

Vegard Eriksen frå Firda Målungdom stilte første spørsmål: «Her på Sandane finn de Norsk Målungsom sitt største lokallag. I den samanheng burde det vere naturleg for dykk å ta opp målsaka. Kva har de, som våre politikarar, tenkt å gjere for å betre vilkåra åt nynorskelevar?»

Vegard Eriksen hausta trampeklapp for dette spørsmålet. Politikarpanelet måtte svare etter tur:

KrF: Vi i KrF tek nynorsken på alvor! Til dømes redda Valgerd Svarstad Haugland NRK Sogn og Fjordane og har gjort sitt til at vi har fått eit Nynorsk kompetansesenter.

Venstre: Nynorsk er ei viktig sak.

Høgre: Dette er vel ein delvis kritikk av Høgre. Eg må seie eg vert litt flau over Unge Høgre-gutane i Oslo som har så stor forakt for nynorsken. Eg tykkjer vi skal gje nynorsken gode kår.

Sp: Vi må behalde og styrke nynorsken!

SV: Klart vi vil styrke nynorsken!

RV: Eg er veldig for nynorsk og har arbeidd mykje med haldningar i forhold til eigne partifeller! Stortinget vedtok jamstelling mellom nynorsk og bokmål i 1885 og sjølv om staten aldri har gjeve oss denne jamstellinga, må vi forsetje og kjempe for den. Dessutan går barnebarnet mitt i nynorskklasse i Oslo!

Ap: Nynorsk er bra. Vi må halde på nynorsken!

FrP: Vi er for valfritt sidemål. Vi vil at folk skal velja sjølv.

(tilløp til spredd buing i salen)

Deretter stilte Hanne Karin Sunde spørsmål om kva som eigentleg stod om nynorsk i partiprograma. Ho fekk til svar at både RV, Senterpartiet og SV hadde fått med seg nynorsken i partiprogramet i fylket.

Etter denne runda var det ingen som var i tvil om at elevane på Firda vgs. vil ha klare svar frå politikarane om nynorsk.


Elevar som er opptekne av nynorsk: Frå venstre: Vegard Eriksen, Hanne Karin Sunde og Line Lervik Midtbø. (Foto: Hege Lothe)
Stort bilete av dei tre finn du <a href="http://www.nm.no/filer/Firda_NMU_.jpg">her</a>.

Hege Lothe
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no