Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Kan nynorskfolk lite på Høgre?

 (03.06.2003)

Pressemelding. 30.05.03. Fylkesordførarkandidaten for Høgre, Tom-Christer Nilsen, vil ha sidemål som valkampsak. I Bergensavisen 27. mai seier han at Høgre vil gå inn for å gjere sidemålsundervisninga valfri i den vidaregåande skulen i Bergen.

- Dersom Nilsen er korrekt sitert, kan Høgre gå ein tøff valkamp i møte. For Tom-Christer Nilsen viser påfallande mangel på kunnskap og lite syn for kulturpolitikk, seier Endre Brunstad, leiar i Noregs Mållag.

- Det fyrste bomskotet kjem når Nilsen trekkjer inn internasjonale lesetestar som argument mot sidemålsundervisning. Nilsen viser til Finland,
som ligg på topp i lesetestar, og påstår at ein der kan konsentrere seg om eitt nasjonalspråk. Han gløymer at Finland faktisk har to offisielle
skriftspråk, finsk og svensk, og obligatorisk opplæring i båe to!

- Det andre bomskotet kjem når Nilsen påstår der er samanheng mellom dårleg lesekunnskap i Noreg og obligatorisk opplæring i sidemål. Nilsen kunne ha spurt Senter for leseforsking, Høgskolen i Stavanger, som i brev til Noregs Mållag avviser slike påstandar. Kvar Nilsen har henta sine inntrykk frå, må han svare for.

- Det tredje bomskotet kjem når det vert hevda at frigjering av tid frå sidemål vil gjere lesekunnskapen betre. Her må Nilsen kome med dokumentasjon.

- Det er ille at ein fylkesordførarkandidat i nynorskfylket Hordaland kan kome med slike dårleg underbygde påstandar, seier Brunstad.

- Det er òg ille at Tom-Christer Nilsen ikkje er i stand til å sjå verdien av sidemålsundervisning nettopp i Bergen. Bergen er for det fyrste hovudstaden for eit nynorskområde. Sidemålskunnskap hos bokmålsbrukarar her er noko som tryggjer rettane til nynorskbrukarar i Hordaland. Då må ein òg
ha opplæring i nynorsk.Dernest har Bergen eit sterkt nynorskmiljø gjennom mange nynorskbrukarar og institusjonar. Og det finst nynorskklassar i Bergen.

- Det mest alvorlege er likevel den manglande sansen for kulturpolitikk som Høgre sin fylkesordførarkandidat gjer seg til talsmann for, seier Brunstad.
Kva med å sjå på den norske tospråkssituasjonen som ein rikdom? Kva med å lære av nettopp Finland? Internasjonale samanlikningar talar faktisk for
sidemålsundervisning.

- Eg veit at mange gode høgrefolk mislikar slike utspel som Nilsen kjem med. Det gjeld ikkje berre høgrefolk i Noregs Mållag eller dei mange høgrefolka
som elles bruker nynorsk. Det gjeld òg verdikonservative bokmål- og riksmålsbrukarar med sans for danning og kultur. Mange høgrefolk ynskjer ei
styrking av kunnskapsnivået, og sidemålet utgjer ein sjølvsagt del av allmennkunnskapen til nordmenn. Eg synest Tom-Christer Nilsen har snubla i
startgropa til valkampen. Han har like fullt sjansen til å gjere ting betre. Skal han verte vald i haust, er ikkje det så dumt, seier Brunstad.

For meir informasjon: Endre Otto Brunstad, leiar i Noregs Mållag, telefon 926 60 175 (m).

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no