Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ja til momsfritak!

 (07.02.2003)

Pressemelding frå Norsk Målungdom. 06.02.03.
- Momsfritaket for aviser er naudsynt for å halda oppe meinings- og språkmangfaldet i Noreg, seier Gudrun Kløve Juuhl, leiar i Norsk Målungdom.

Skatteutvalet la nyleg fram eit framlegg om å innføra moms på bøker og aviser. Norsk Målungdom meiner at pressestønaden, både momsfritaket og den direkte stønaden er viktig for å tryggja avismangfaldet i Noreg.

- Denne delen av pressestøtta er viktig for å tryggja framtida til nynorsk som mediespråk. Eit av dei viktigaste domena for nynorsk er lokalavisene. Lokalavisene slit alt i dag med dårleg økonomi, tilhøva vil verta mykje verre om momsfritaket forsvinn, seier Gudrun Kløve Juuhl.


For meir informasjon, kontakt
Norsk Målungdom 22 47 71 16/22 47 71 00
Gudrun Kløve Juuhl 411 23 900

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no