Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Forsvar biblioteka!

 (28.11.2002)

Pressemelding frå Norsk Målungdom 28.11.02.
- Framlegget til ny biblioteklov kan koma til å rasera folkebiblioteka, seier Norsk Målungdom i ei fråsegn.
– I framlegget frå kulturministeren skal det ikkje vera lovfest at kvar kommune skal ha eit eige hovudbibliotek. Dette gjev fattige kommunar rom for å leggja ned biblioteket, seier Gudrun Kløve Juuhl, leiar i Norsk Målungdom.

-Folkebiblioteka er ei ryggstø både for nynorsken og for demokratiet. Det gjev folk over heile landet høve til å lesa nynorsk, og det gjev folk likt tilgjenge til bøker og andre informasjonskjelder, seier Gudrun Kløve Juuhl.– Difor er det viktig at alle som er opptekne av kunnskap og demokrati seier klårt ifrå om at me vil halda oppe bibliotektilbodet.For meir informasjon, kontakt

Gudrun Kløve Juuhl 92 84 83 60
Norsk Målungdom 22 42 63 00Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no