Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Mållaget stør palestinsk stat

 (28.04.2002)

Fråsegn frå landsmøtet i Noregs Mållag 28.4.02.
Røter i eige språk, eigen kultur og eigne tradisjonar gjev folk tryggleik og eit godt grunnlag for eit likeverdig hopehav med andre. Dette slår òg prinsipp-programmet til Noregs Mållag fast. Difor stør Noregs Mållag tiltak som styrkjer og vernar om språkleg og kulturelt mangfald i andre land. I dag blir tryggleiken og grunnlaget for fredeleg sameksistens teken frå dei som bur i Israel og Palestina.

Palestinarane blir mellom anna nekta retten til utdanning, noko som hindrar palestinarane å styrkja eige språk og eigen kultur. Landsmøtet i Noregs Mållag er uroleg for denne undergravinga av palestinsk sjølvråderett.

Noregs Mållag stør fråsegnene frå dei Sameinte Nasjonane om Israel og Palestina som mellom anna gjev palestinarane rett til eigen stat innanfor grensene frå 1967.


For meir informasjon:
Vidar Lund, leiar i Noregs Mållag, 402 11 624 (m)
Hege Lothe, informasjonskonsulent, 926 48 348 (m)

Last ned bilete av<a href="http://www.nm.no//filer/Lund%2C%5FVidar%2Ejpg"> Vidar Lund</a>, nyvald leiar i Noregs Mållag.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no