Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Regjeringa fjernar all tvil om sidemål (22.12.2001)

22.12.01. I førre veke slo utdanningsminister Kristin Clemet fast at det ikkje vert aktuelt med forsøk med valfritt sidemål. I mållovsmeldinga fjernar regjeringa all tvil om sidemål.

Les meirRegjeringa vil ha ny giv for nynorsk i staten (22.12.2001)

22.12.01. I stortingsmeldinga om offentleg målbruk som vart lagt fram i går, vil regjeringa setja i gang eit treårig prosjekt for å få alle statsorgan til å oppfylla mållova. Sjå <a href="http://www.odin.dep.no/kd/norsk/publ/stmeld/018001-990192/index-dok000-n-n-a.html">St.meld. nr. 9 (2001-2002)</a> (Odin), <a href="http://www.odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/pressem/018001-070319/index-dok000-n-n-a.html">pressemelding 21.12.</a> (Odin) og temasida <a href="http://www.nm.no/maalsaker_side.cfm/3327/8913">Offentleg målbruk</a>.

Les meirMeir nynorsk i staten, men ikkje i dataprogram (21.12.2001)

Pressemelding 21.12.01. - Det er gledeleg at regjeringa vil ta eit treårig krafttak for å fremja nynorsk i staten og oppfylla krava i lov om målbruk i offentleg teneste, seier leiar i Noregs Mållag Oddmund Hoel. Regjeringa la i dag fram den faste fireårige stortingsmeldinga om målbruk i offentleg teneste. Noregs Mållag er likevel kritisk til at regjeringa har utsett spørsmåla om utviding av verkeområdet for mållova og språklege innkjøpskrav for programvare.

Les meir(20.12.2001): Nynorskminister godtek undergraving av nynorsk i NRK
(19.12.2001): Ny Opera på nynorsk
(14.12.2001): Telemark II: Porsgrunn vil ha sidemålsfritak
(14.12.2001): Telemark I: Nynorsk vann i fylkestinget
(14.12.2001): Sogn og Fjordane krev endring i mållova
(14.12.2001): Språkleg kulturimperialisme i helseføretaka
(14.12.2001): Clemet seier nei til sidemålsfritak
(07.12.2001): Mindre norsk på universitet og høgskular?
(07.12.2001): Språkleg katastrofe i samferdselssektoren
(05.12.2001): Stortinget strekar under ansvaret for parallellutgåvene
(01.12.2001): Kulturministeren vil styrkja arbeidet for kulturelt mangfald
(01.12.2001): Nynorskelevar dårlegare til å lesa?
(25.11.2001): Nynorske pionerar på Høle
(21.11.2001): Rapport om stoda for nynorske læremiddel
(21.11.2001): 11 organisasjonar bed Stortinget sikra parallellutgåveordninga
(19.11.2001): Minst fråflytting i nynorskkommunar
(19.11.2001): Tala til Valgerd Svarstad Haugland
(18.11.2001): Opnar for nynorsk pressestøtte
(16.11.2001): Kulturminister Svarstad Haugland opnar nynorskseminar
(16.11.2001): Kampen for språket - nynorsken mellom det lokale og det globale
(13.11.2001): Folke- og bustadteljinga på nynorsk
(06.11.2001): Mållaget krev sidemålsavklaring frå regjeringa
(05.11.2001): Feil på haustgåva
(05.11.2001): Strid om sidemål i regjeringa
(05.11.2001): Clemet positiv til forsøk med sidemålsfritak
(30.10.2001): Unge Høgre sur for sidemålsavslag
(27.10.2001): noreg.no på lufta
(27.10.2001): Brev til Stortinget om stoda for nynorske læremiddel
(25.10.2001): KUF støttar Linux-prosjekt
(25.10.2001): Merknader til kulturbudsjettet for 2002
(25.10.2001): Nei til forsøk med valfritt sidemål
(15.10.2001): Læremiddel på statsbudsjettet - presisering
(11.10.2001): Katastrofebudsjett for nynorskelevar!
(08.10.2001): Litteraturdagane i Vinje
(05.10.2001): Hovudfag i nynorsk
(03.10.2001): Høgre-topp vil ha nynorsk i Telemark
(03.10.2001): Bokmålssiger på Fræna
(03.10.2001): Endeleg nynorsk for framandspråklege
(02.10.2001): - Ingen hestehandel om sidemål!
(01.10.2001): - Villmanns verk å fjerne pressestøtta
(17.09.2001): Blåmann Barnebokklubb er i gang
(05.09.2001): - Røyst nynorsk på valdagen
(03.09.2001): Microsoft under nynorskpress frå Linux
(03.09.2001): Kritiske til Oslo-dominans
(03.09.2001): Endring av stadnamnlova - høyringsmerknad
(30.08.2001): KUF vil krevja nynorsk programvare
(30.08.2001): Krav til mållovsmeldinga: Ja til nynorsk byråkrati
(28.08.2001): Elevane og mållaget krev språkleg rettferd i skulen
(27.08.2001): Læringssenteret vil krevja nynorsk programvare
(27.08.2001): Uroa for nynorskutgåvene
(23.08.2001): - Cappelen-basen meir framtidsretta
(21.08.2001): Nasjonal kunnskapsbase med nynorsk
(18.08.2001): - Engelsk bør bli fellesspråk i EU
(07.08.2001): Røyst nynorsk ved stortingsvalet!
(29.07.2001): Oddmund Hoel attvald som leiar i Noregs Mållag
(29.07.2001): Mållaget vil ha valkamp om nynorsk
(28.07.2001): Globaliseringa, språket og maten
(27.07.2001): Målpris for nynorsk dataarbeid
(27.07.2001): Nynorsk barnelitteraturpris til Bjørn Sortland
(27.07.2001): Nynorsk litteraturpris til Rune Belsvik
(27.07.2001): Nynorsken ut av Fokus - inn i Skandiabanken?
(25.07.2001): Landsmøte i Noregs Mållag
(21.07.2001): Sel regjeringa.no
(21.07.2001): Åse-Marie Nesse er gravlagd
(13.07.2001): Noregs Mållag rasar mot at Fokus Bank kuttar ut nynorsken
(13.07.2001): Bondeungdomslaget i Oslo refsar Fokus Bank
(02.07.2001): Vinjeprisen til Hartvig Sætra
(02.07.2001): Globalisert målstrid
(02.07.2001): No vil Bill læra deg norsk
(26.06.2001): Vellukka festspel
(26.06.2001): Vil ha valfritt sidemål
(25.06.2001): Drammen: tyrkar best i nynorsk
(25.06.2001): Nynorskpris til hotelldirektør
(20.06.2001): Kritisk til Det europeiske språkåret
(14.06.2001): Norsk Lærerlag seier ja til sidemål
(08.06.2001): Ny nynorskklasse i Oslo
(08.06.2001): LNK boikottar Microsoft
(07.06.2001): Lesarbrev til folket frå Regjeringa.no
(02.06.2001): Oslolærarar mot sidemål
(31.05.2001): Noregs Mållag bed staten boikotta Office XP
(31.05.2001): Horn om språkpolitikk
(29.05.2001): Les sidemålssøknaden frå Oslo kommune
(28.05.2001): Still krav til nynorsk teksting i TV2!
(24.05.2001): Regjeringa stoggar salet av regjeringa.no
(23.05.2001): Porno på regjeringa.no?
(23.05.2001): Statlege sjukehus må følgja mållova
(21.05.2001): Feil kontonummer på sommargåvegiro!
(15.05.2001): Sviland går attende til nynorsk
(11.05.2001): Telemark: utsette sak om administrasjonsmål
(09.05.2001): Rapport om målbruken i staten
(06.05.2001): Høgre held fast ved den populistiske sidemålsmotstanden
(04.05.2001): Mållaget utfordrar riksmåls-Høgre
(04.05.2001): Lærarstudentar dårlege i nynorsk
(04.05.2001): Vestfoldlærarar mot nynorskfritak
(03.05.2001): Fleire vil ha nynorsk i Bergen
(25.04.2001): Giske forsvarte sidemålet under opninga av språkåret
(25.04.2001): Prisdryss frå målrørsla
(25.04.2001): Framleis for lite nynorsk i departementa
(20.04.2001): Målprisen 2001 til Hellbillies
(20.04.2001): Norsk kulturhelg 2001
(06.04.2001): 800 kroner for 'regjeringa.no'
(05.04.2001): - Bryt bokmålsmonopolet!
(05.04.2001): Nynorskklasse i Saltdalen
(05.04.2001): 'Blikk' fjernar nynorsken
(05.04.2001): Nynorsksiger i Etnedal
(04.04.2001): Program for Dei Nynorske Festspela
(02.04.2001): Dugnad for nynorske dataprogram på www.nynorsk.org
(02.04.2001): Nettlesaren Mozilla i ny versjon på nynorsk
(30.03.2001): Mållaget kritisk til rapport om open programvare
(28.03.2001): Årdal bibliotek med nynorsk datasystem
(28.03.2001): Språkrådet med temahefte om sidemål
(23.03.2001): Måljamstellingskrav i innkjøpslova
(22.03.2001): Etterlyser parallellutgåver
(19.03.2001): Mot EU og for obligatorisk sidemål
(16.03.2001): Bruk offentleg innkjøpsmakt
(16.03.2001): Gjev ros til språkåret
(16.03.2001): Landsmøte i Norsk Målungdom
(14.03.2001): Vil ha klare måljamstellingskrav i innkjøpslova
(12.03.2001): Noregs Mållag stør norsk Attac
(12.03.2001): IT: Oppropet overlevert til Grete Knudsen
(25.02.2001): Det europeiske språkåret 2001
(16.02.2001): Vaksne innvandarar lærer ikkje nynorsk
(12.02.2001): Nynorsken vinn på Evje
(12.02.2001): Heit nynorskdebatt i Høgre
(09.02.2001): - Vurderer nynorsk Høgre-boikott
(06.02.2001): Noregs Mållag helsar samefolket på nasjonaldagen
(06.02.2001): Nynorsk i Telemark
(06.02.2001): Omkamp i Sviland
(06.02.2001): Kvifor nynorsk?
(30.01.2001): Framlegg til arbeidsprogram 2001-2004
(12.01.2001): Ja til kulturbarnehagar!
(10.01.2001): Noregs Mållag vil ha nynorsk leksikon
(10.01.2001): Noregs Mållag opnar Det europeiske språkåret i Bergen
(07.01.2001): Vinterseminar 2001
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no