Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Stortinget strekar under ansvaret for parallellutgåvene

 (05.12.2001)

05.12.01. "Flertallet vil understreke ansvaret for å sikre utgivelse av parallellutgaver. Flertallet viser til at bøker skal foreligge på begge målformer ved skolestart." Det skriv eit breitt fleirtal i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen i budsjettinnstillinga.

Sjå <a href="http://www.stortinget.no/innb/200102-012-005.html">B.innst.S.nr.12 (2001-2002)</a>, kap. 202 Læringssenteret (Stortinget)

Frp/Simonsen er i år åleine om å vilja avgrensa parallellutgåvekravet til prenta læremiddel. Dette har tidlegare også vore Høgre sitt standpunkt, og det er svært gledeleg at partiet står bak fleirtalsmerknaden.

Utdrag frå budsjettinnstillinga:

Kap. 202 Læringssenteret

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og representanten Jan Simonsen, viser til at Læringssenteret forvalter tilskuddsordningen til læremidler. Ordningen omfatter utvikling og produksjon av læremidler både for små elevgrupper og smale fagområder, og for språklige minoriteter. Flertallet vil understreke ansvaret for å sikre utgivelse av parallellutgaver. Flertallet viser til at bøker skal foreligge på begge målformer ved skolestart.
(...)
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og representanten Jan Simonsen vil vise til at Læringssenteret har ansvaret både for utvikling, evaluering og produksjon av blant annet læremidler. Disse medlemmer ser det som betenkelig at utviklingsarbeid og kvalitetssikring ligger til samme organ. Disse medlemmer vil videre vise til at læremidler så som bøker skal foreligge på begge målformer ved skolestart. Dette prinsipp må også ha relevans i forholdet til lydbøker, materiell, punktskrift med mer. I denne sammenheng vil disse medlemmer peke på at den elektroniske utvikling vil medføre at stadig nye tilbud blir gjort tilgjengelig for elever/studenter. Dersom elektroniske læremidler eller IKT på sikt avløser den tradisjonelle læreboken vil vedtaket om parallellitet også gjøres gjeldende her. Bare omkostningene ved å gjøre programvare tilgjengelig på begge målformer til samme tid vil være betydelige. Disse medlemmer vil derfor fremme forslag om at parallellutgaver kun gjøres gjeldende for trykte læremidler.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no