Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 1. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

NLS saboterer læremiddel til innvandrarar

 (29.07.2000)

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har løyvt 500 000 kroner til omsetjing av læremiddel for innvandrarar utan at Nasjonalt læremiddelsenter har sett i gang arbeidet. Noregs Mållag meiner at Nasjonalt læremiddelsenter har sabotert dette arbeidet.

Landsmøtet i Noregs Mållag krev at styresmaktene straks sikrar nynorske læremiddel til norskopplæring av framandspråklege i Noreg.

- Mange innvandrarar vert utestengde frå delar av norsk språk. Skular og institusjonar tilbyr berre bokmålsopplæring fordi dei manglar læremiddel på nynorsk, seier leiar i Noregs Mållag Oddmund Hoel.

Framandspråklege vert diskvalifiserte til arbeid som krev at dei meistrar begge skriftspråka. Dei lærer ikkje å bruke eller forstå og dermed godta den store dialektvariasjonen i Noreg.

Foreldre og born i nynorskområde lærer ulike norske språk. Borna får opplæring i nynorsk, foreldra i bokmål.

Ei god opplæring i norsk er den beste garantien for å nå målet om fredeleg sameksistens i eit fleirkulturelt Noreg. Noreg er ein tospåkleg stat, og nordmenn er eit tospråkleg folk.

- Å nekte innvandrarar å lære seg nynorsk er det same som å hindre dei i å verte likeverdige nordmenn, påpeikar Hoel.

For meir informasjon:
Oddmund Hoel, leiar: 97 02 11 94
Grete Riise, dagleg leiar og Hege Lothe, informasjonsansvarleg: 95 21 50 62

Pressetelefon på landsmøtet: 55 54 31 37


Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no