Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Internasjonal konferanse i Bergen 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsk ein del av integreringa

 (21.09.2006)

Diskriminerings- og likestillingsombodet er uroa for at innvandrarar vert stengde ute frå arbeid i staten, fordi staten stiller krav om at tilsette skal kunne skrive norsk – det vil seie både nynorsk og bokmål. Ombodet meiner at løysinga må vere å ta vekk kravet om å skrive nynorsk.
– Innvandrarane må få ei fullverdig norskopplæring, det inkluderer nynorsk. Å læra å bruka nynorsk er ein del av integreringa, seier Hege Myklebust, leiar i Noregs Mållag.

Ho er oppteken av at det er mogleg å både tilsetje innvandrarar i staten og ta vare på nynorskbruken i statsadministrasjonen.
– Dersom søkjarar elles er kvalifiserte for jobben, bør dei få tilbod om opplæring i nynorsk dersom dei har hatt fritak under tidlegare skulegang. Ved universitet og høgskular er det til dømes vanleg at søkjarar utan pedagogisk utdanning vert tilsette i undervisningsstillingar med krav om å fullføra pedagogisk utdanning innan to år. Tilsvarande ordningar vil kunne sikre at kravet til skrivekunnskap i nynorsk ikkje blir til hinder for å tilsetje innvandrarar, seier Hege Myklebust.

Noregs Mållag har lenge vore oppteken av at skulen diskriminerer mange innvandrarungdomar når dei råder dei frå å delta i vanleg norskundervisning.
– Dei innvandrarane som faktisk lærer nynorsk gjer det vel så bra som sine etnisk norske klassekameratar, dei har ofte betre haldningar til og kunnskapar i nynorsk. I Oslo har forsøka ved Holmlia skole siste åra synt at mange innvandrarelevar har lært nynorsk og likar og meistrar det godt, seier Hege Myklebust.

– Likestillings- og diskrimineringsombodet driv sjølv diskriminering av ein minoritet ved å
gå til åtak på dei språklege rettane til nynorskbrukarane. Krav om kunnskap og skriveferdigheiter i norsk er ikkje diskriminerande når arbeidsoppgåvene nettopp krev sakshandsaming og brevskriving, påpeikar Myklebust.

For meir informasjon:
Hege Myklebust, leiar i Noregs Mållag, 928 16 136 (m)

Hege Lothe
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no