Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MARS 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Sandnes kommune nektar å gje ut elevlister

 (22.01.2008)

Sandnes Mållag ynksjer å informere foreldre til ungar som skal byrje på skulen til hausten om retten til å velge nynorsk. Men kommunen nekter å lever ut elevlistene.
"Etter kommuneadvokatens oppfatning er denne måten å arbeide på ikke nødvendig for mållagets arbeid for målsaken."

- For oss er denne saka enkel. Me arbeider for nynorsken og ynskjer å gjere foreldre merksame på dei rettane dei har. Då treng me namn og adresse på elevane som skal byrje på skulen, seier leiar Egil Astad i Sandnes Mållag til Stavnager Aftenblad.

I eit brev til kommunene syner Mållaget til paragraf 13 i folkeregisterlova som seier at sosiale organisasjonar kan få direkte innsyn i folkeregisteret etter ei tilråding frå kommunen.

"Til sosiale organisasjoner kan utlevering av opplysninger nevnt i foregående punktum også finne sted når det foreligger anbefaling fra kompetent kommunal eller statlig myndighet og opplysningene er ønskelige av hensyn til realisering av organisasjonens ideelle formål."

Kommuneadvokat Ørjan André Grønlid stiller seg derimot tvilande til om mållag er sosiale organisasjonar. I saksframstillinga skriv han:

"(...) Videre presiseres det samme sted at virksomhet som faller utenfor det sosiale området, som for eksempel foretningsdrift, ikke bør kvalifisere til utlevering av adresseopplysninger m.v.

Etter kommuneadvokatens oppfatning er det således i det hele tvilsomt om mållaget tilkommer noen rettighet etter denne bestemmelsen, og således heller trolig at mållaget faller utenfor de organisasjoner det kan gis anbefalinger om skal få utlevert opplysninger.

For det første vises det til at det her ikke er tale om opplysninger som er nødvendige for at mållaget skal ivareta noen egne lovmessige rettigheter eller plikter.

(...) etter kommuneadvokatens oppfatning er denne måten å arbeide på heller
ikke nødvendig for mållagets arbeid for målsaken. På denne bakgrunn er vel utlevering av opplysningene heller ikke, som det heter i folkeregisterloven § 13 andre ledd andre punktum, ”ønskelig” av hensyn til mållagets realisering av organisasjonens ideelle formål.

Det er således verken en oppgave for, eller nødvendig at mållaget gis de omsøkte opplysningene for at foreldre og foresatte skal kunne være kjent med og kunne gjøre seg nytte av sin rett etter bestemmelsen

At mållaget forsøker å komme rundt denne problemstillingen, er for så vidt greit og som forventet, men etter kommuneadvokatens oppfatning bør kommunen, som offentlig myndighet, her være tilbakeholden med å anbefale en slik omgåelse."

- Det er desse vurderingane rådmannen har lagt til grunn for avvise ei tilråding. Men det er ikkje kommuneadvokaten si oppgåve å vurdere oss i forhold til den lova, og det har eg sjølv teke direkte opp med han. Han innrømma då at dette strengt tatt ikkje var hans oppgåve. Likevel har altså rådmannen langt vekt på denne vurderinga, sjølv om den er tvilsam og fagleg svak, seier Egil Astad.

Saka skal opp i utval for kultur og byutvikling 28. januar.

Kjartan Helleve
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no