Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Både nynorsk og bokmål?

 (03.07.2008)

Avisa Nationen har gjort ei undersøking på om folk tykkjer det er viktig at skuleelvar lærer å lese og skrive både nynorsk og bokmål og nynorsk. 43,9 % av dei spurde meiner det ikkje er viktig. 27,9 % meiner det motsette. Overraskande nok er Oslo på linje med store nynorskfylke som Rogaland og agder-fylka.

Undersøkinga bryt ned tala til eit standarisert gjennomsnitt der 0 er heilt ueing i at det er viktig med både bokmåls- og nynorskopplæring og 100 er heilt einig at det er viktig. Då ser ein at støtte til den to-språklege linja er størst i Møre og Romsdal (60) og Sogn og Fjordane (69). Men samstundes ser ein at motstanden mot sidemålsopplæringa i Oslo (38) og Akershus (41) ikkje er så stor som sidemålsmotstandarane vil ha det til.

Les meir hjå Nationen

Her er sjølve resultata. Det blir lettare å lese om ein skriv dei ut.
Fakta side 1
Fakta side 2
Fakta side 3

Kjartan Helleve
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no