Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Noregs Mållag slutta seg til Massemønstring for fred

 (08.01.2009)

Styrevedtak: Noregs Mållag sluttar seg til markeringa ”Massemønstring for fred” torsdag 8. januar.

  • Noregs Mållag stør den breie mønstringa av støtte til ofra for krig i Gaza og Israel
  • Noregs Mållag stør håp om våpenkvile, humanitær tilgang til krigsområda, og ei ikkje-militær løysing på konflikten
  • Noregs Mållag vonar òg at mønstringa medverkar til arbeid for fred og støtte til offer for krig i andre land enn Gaza og Israel.


Til grunn for Noregs Mållag si handsaming om støtte til markeringa, ligg oppmodingar frå Frivillighet Norge og Norsk Målungdom.

Bakgrunn for vedtaket
Noregs Mållag er medlem i Frivillighet Norge, eit samarbeidsforum for heile den friviljuge sektoren, med meir enn 180 organisasjonar som medlemar. Vi mottok 6. januar ein e-post med informasjon om at Frivillighet Norge stilte seg bak den tverrpolitiske fredsmobiliseringa 8. januar, samt ei direkte oppmoding til alle medlemsorganisasjonane om å vere med på markeringane i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø eller Stavanger. E-posten er vedlagt dette sakspapiret

Norsk Målungdom (NMU) gjorde 8.januar samrøystes sentralstyrevedtak om å slutte seg til markeringane 8.januar. NMU oppmoda også Noregs Mållag om å slutte seg til mønstringa.

Det er ekstraordinært at Noregs Mållag mottek slike oppmodingar, valde på dette grunnlaget å styrehandsame oppmodingane på særs kort tid.

E-post frå Frivillighet Norge 6. januar 2009:
Frivillighet Norge stiller seg bak den tverrpolitiske fredsmobiliseringen førstkommende torsdag. Vi oppfordrer alle våre medlemsorganisasjoner til å være med på markeringene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø eller Stavanger. Se pressemeldingen nedenfor.

Massemønstring for fred:
Våpenhvile nå!

Alle oppfordres til å slutte opp om en bred og tverrpolitisk fredsmobilisering førstkommende torsdag kl. 19:00. Det arrangeres fakkeltog i Oslo, Bergen, Trondheim Tromsø og Stavanger .

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle de store humanitære organisasjonene, idrettsnorge, kirkesamfunn, interesseorganisasjoner, privatpersoner og alle andre som ønsker å vise sin støtte for krigens ofre i Gaza og Israel.

Dette er ikke et demonstrasjonstog med spisse paroler, men en samlet og bred markering med håp om våpenhvile, humanitær tilgang til krigsområdene, og en ikke-militær løsning på konflikten.

Blant organisasjonene som støtter og samarbeider om arrangementet er Røde Kors, Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Care, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, LO, Akademikerne, Unio, Utdanningsforbundet, Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon, Den norske helsingforskomité, Stiftelsen menneskerettighetshuset, med mange flere.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no