Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Vil ha eige nynorskforum i Sogn og Fjordane

 (16.01.2009)

Fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad ynskjer å styrke nynorsken i Sogn og Fjordane. Målet er å gjere den til ei merkevare og eit konkurransefortrinn. Eit av framlegga er i skipe til eit nynorskforum i samarbeid med KS, NRK og HiSF.

Hovudutvalet for kultur vil den 21. januar ta stilling til fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad sine mange framlegg til tiltak når dei skal handsame handlingsprogrammet for 2009. Sommaren 2008 vedtok Fylkestinget Kulturstrategi for Sogn og Fjordane fylkeskommune. Oppfølginga kjem no i form av 52 konkrete tiltak som fylkesdirektøren ønskjer å realisere i 2009. Handlingsprogrammet omfattar tiltak i heile kultursektoren i fylkeskommunen, samt samspelet med andre sektorar og eksterne aktørar.

Nynorsk er eitt av dei prioriterte områda. Målet er å auka medvitet, styrka det nynorskspråklege kulturtilbodet og syte for at elevane får dei nynorske læremidla dei har krav på. Ein vil arbeide for at Språkbanken skal hamne i fylket, og halde fram med å støtte den nynorske littereturen gjennom m.a. Litteraturdagane i Aurland og Jacob Sande-selskapet.

Kjartan Helleve
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no