Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Slepp nynorsken til!

 (26.01.2009)

Dette innlegget som stod på trykk i Dagbladet, laurdag 24. januar 2009:

Slepp nynorsken til!
Tor Fuglevik hadde nyss eit innlegg i Dagens Næringsliv der han la fram eit viktig tiltak for å styrkja språkleg mangfald i pressa, nemleg å endra reglane for momsfritak. Bakgrunnen for dette er enkel: Trass i at Noreg i 124 år har vore eit tospråkleg samfunn, har store delar av næringslivet og ikkje minst pressa aktivt stengt ute den eine av dei to skriftkulturane våre.

Riksavisene VG, Dagbladet og Aftenposten har eit aktivt forbod mot at journalistane skal få bruka nynorsk i avisene. Dette er ikkje berre tvilsamt ut frå eit liberalt samfunnssyn. Dette er dårleg kulturpolitikk. Dette fører til at nynorsken får lågare status, både mellom bokmålsbrukarar og nynorskbrukarar. For skuleelevar som får mykje av lesetreninga si frå å lesa riksavisene, er det pedagogisk svært uheldig.

Ordninga med momsfritak for avisene botnar særleg i språkpolitiske vilkår: Fordi Noreg er eit lite språksamfunn, er det viktig at styresmaktene gjev gode vilkår for dei som ber oppe skriftkulturane. Dette er det mest brukte argumentet også frå aviseigarane og redaktørane sjølve. Då vert det uskjønleg at til dømes dei same avisene ynskjer å stengja ute den eine skriftkulturen. Såleis undergrev avisene sjølve grunnlaget for kravet om momsfritak.

Det finst ein enkel måte å løysa dette spørsmålet på. Redaktørar: Opphev forbodet mot nynorsk, slepp nynorsken til!

Hege Myklebust
leiar Noregs Mållag
 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no