Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

- Styrk nynorsk salmesong

 (10.02.2009)

"Me er opne for nye ord og uttrykksformer, slike som kan spegla vår eiga tid. Men samstundes er det viktig å ikkje framandgjera folk, sett i høve til det dei frå før kan og kjenner."

Vossingen Hermund Slaattelid meiner at framlegget til ny salmebok ikkje inneheld nok nynorske salmar. No lagar han ein underskriftsaksjon.
– Det er i første rekkje ei viktig målsak. At reduksjonen i talet på nynorsksalmar vert endå større enn ved forrige omlegging, er svært alvorleg for nynorsken, seier Slaattelid til avisa Hordaland. Opptakten tok Slaattelid saman med Torstein Sausjord og Johannes Gjerdåker.
Fråsegna som Slaatelid no samlar underskrifter til, uttrykkjer ei uro over at nynorskprosenten er synkande. Vidare etterlyser den ei jamnare fordeling sidan det i framlegget er for få salmar på nynorsk som høver til m.a. advent, konfirmasjon og gravferd.

Kjartan Helleve
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no