Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

God merksemd i media

 (08.05.2009)

Dei fyrste vekene etter landsmøte gav god merksemd i media til Noregs Mållag og den nyvalde leiaren Håvard B. Øvregård. Her har me samla eit eit knippe saker.

Utdanning
– Språkmeldinga strekar opp tiltak for at statsorgan i framtida skal innfri kravet om 25 prosent nynorsk. Den årlege målinga av nynorskbruk i departementa syner at det enno er ein veg å gå, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.

NRK
- Nynorsk i skulen er, og har vore, ei viktig sak for Noregs Mållag. Det vil den også vere framover. Moglegheita til nynorske parallelklassar, og det å sikre nynorsk som sidemål der det er, samt det å halde på sidemålet er viktig for oss å jobbe med.

Momsfritak
NRK Radio (Spol halvegs ut i sendinga)
-Trond Giske meiner at det er feil av VG og Aftenposten ikkje sleppe til nynorsk, men veit samstundes ikkje korleis dei skal endre på det.

P4 Syttentretti (Spol til 16:35 i sendinga)
-Det beste hadde vore om ein endra praksis utan tvang.

Portrettintervju
Nationen
– På lang sikt er (utfordringa) å sørgje for at Noregs Mållag er den organisasjonen som kjem med dei gode forslaga til løysing. Mållaget er etter mi meining den einaste skikkelege språkorganisasjonen i landet. Det forpliktar oss til å ikkje berre drive einøygd nynorsk språkpolitikk. Vi skal til dømes også bry oss om språkopplæring for innvandrarar og bry oss om alle språk vi har her i landet, ikkje minst det samiske.

Sunnmørsposten
-– Det som er så deilig no, er ha ein jobb der eg får meine.

Kjartan Helleve
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no