Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

- TV2 må bli verande i Bergen

 (25.06.2009)

Hordaland Mållag bed sentrale styresmakter om at dei organiserer arbeidsvilkåra for TV2 slik at mediehuset kan halda fram med hovudkontor i Bergen.

Hordaland Mållag bed sentrale styresmakter om at dei organiserer arbeidsvilkåra for TV2 slik at mediehuset kan halda fram med hovudkontor i Bergen. Fjernsynskonsernet har varsla at dei har problem med å greia seg øknomisk med dei rammevilkåra dei har i dag ,og står dermed i fare for å flytta ut av Bergen og til Austlandet, trass i at dei gjerne vil halda fram som allmennkringkastar i denne byen.

-Om TV2 skulle finna det naudsynt å flytta verksemda ut frå hovudstaden på Vestlandet, ville det vera eit særs alvorleg tilbakesteg for språkleg og kulturelt mangfald , for desentralisering, distriktsutbygging og for ei medieutvikling som Vestlandet og nasjonen elles treng i tida frametter.

Dette skriv Hordaland Mållag i eit brev til Kultur- og kyrkjedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet , og til Familie- og kulturkomiteen og Næringskomiteen på Stortinget. I brevet held mållaget fram at sidan starten i 1992 har eit stort publikum her i landet kunna gleda seg over sendingane frå TV2.

-Ikkje minst har folk i Hordaland og på Vestlandet elles fått gode og stimulerande kultur- og nyhendeimpulsar frå inn- og utland. Det riksdekkande kultur- og nyhendebiletet vårt er vorte rikare og meir mangfaldig på dette viset.

-Utan TV2 ville ikkje Bergen blitt den vitale mediebyen den er i dag. Gjennom eit aktivt samspel med mellom anna næringsliv og politiske og akademiske miljø her vest har TV2 fått fram stoff som elles ikkje ville ha vore så synleg på det nasjonale planet.

Byen, fylket og landsdelen er profilerte med ei slagkraft som ville vore utenkjeleg dersom dette medieselskapet ikkje hadde hatt hovudsete i Bergen,heiter det. Hordaland Mållag minner om at laget på årsmøtet sitt i mars i år heidra TV2 med Målprisen for 2009 for omfattande og god bruk av nynorsk og dialektar i sendingane. Pristildelinga vart mellom anna grunngjeven med at denne målbruken ” er utan minste tvil av dei kreftene som medverkar sterkast til at nynorsk tale- og skriftmål har ei sterk og respektert stilling her i landet.

-Me vil stø selskapet sine ynskje om betre tilgang til sjåarar og reklameinntekter, og bed styresmaktene om at dei i det heile organiserer rammevilkåra slik at TV2 kan verta verande i Bergen, heiter det til slutt i brevet.

Pressemelding Hordaland Mållag
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no