Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsk på sterk retur i lesebøker

 (11.01.2010)

Dei nye lesebøkene som er laga for ungdomsskulen etter Kunnskapsløftet, har langt færre tekstar på nynorsk enn det lesebøkene hadde før. Det går fram av ei ny gransking.

Granskinga er gjord av tekst- og skriveforskar Norunn Askeland, førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Vestfold, og vert publisert i ei ny artikkelsamling frå Språkrådet.

– Alvorleg
– Enkelte norsklesebøker har no berre ein tredel så mykje nynorsktekst som det utdanningsstyresmaktene tidlegare meinte måtte til for å lære å lese og skrive nynorsk. Granskinga tyder på at alle elevar, anten dei har nynorsk som sidemål eller hovudmål, får mindre høve til å lese nynorsk enn det dei hadde før. Nynorskelevar blir presenterte for hovudmålet sitt som om det var eit sidemål. Det er alvorleg, seier Sigfrid Tvitekkja, fagkoordinator i Språkrådet.

– Forlag og lærebokforfattarar har ikkje klare retningslinjer å halde seg til i spørsmålet om fordeling av bokmål og nynorsk i lesebøker i norskfaget. Samstundes tek dei lite omsyn til det som står i opplæringslova om at lesebøker skal ha nok tekst på begge målformer til at elevane lærer både bokmål og nynorsk. Ansvaret for denne situasjonen ligg i Kunnskapsdepartementet, seier Norunn Askeland.

Før: Krav om 33 prosent. Snitt i 2009: 15 prosent
Fram til 2000 var kravet at det skulle vere 33,3 prosent nynorsktekst i lesebøker for elevar med bokmål hovudmål. Dei nye lesebøkene som denne elevgruppa bruker no, har i snitt berre 15,4 prosent nynorsktekst (varierer mellom 9,5 og 24 prosent frå verk til verk).

I fellesutgåver (for elevar med bokmål eller nynorsk hovudmål) måtte ingen av målformene fram til 2000 vere representerte med mindre enn 40 prosent. Men i fellesutgåvene som vart undersøkte i 2009, ligg nynorskprosenten mellom 25,5 og 33.

Godkjenningsordning fjerna
Tidlegare hadde Språkrådet i oppgåve å sjå til at forlaga følgde reglane for fordeling av bokmål og nynorsk i lesebøker i norskfaget. Denne ordninga vart fjerna i 2000.

– Lesebøkene for ungdomsskulen som er laga etter Kunnskapsløftet, har langt færre tekstar på nynorsk enn det som var tilfellet før godkjenningsordninga for lærebøker vart oppheva, konkluderer Askeland.

Granskinga vert publisert i «Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder». Denne artikkelsamlinga er det første nummeret i serien «Språkrådets skrifter».

Pressemelding Språkrådet
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no